קיבוץ גלויות

תמונות 1-11 מתוך 11    הקודם | הבא

"עורי תימן" שימש פה, ובהרחבה, להבלטת הישראלי החדש - ישן השב למולדת. עם זאת "תפקידיו" של התימני לא הסתכמו רק באזכור והדמיה של "ימי תנ"ך" וביצירת הקשר החזותי המקומי של עבר במרחב, אלא בעיקר כדימוי הווה, המייצג את מפעל קיבוץ הגלויות המצליח כל כך בהשראת הממסד הקולט. תדמיתו של התימני כמזרחי הטוב בעל כושר ההסתגלות המהיר, אומצה כביטוי חזותי לקליטה מוצלחת ולמימוש כור ההיתוך הממלכתי. כך בכרזות של משרד ההסברה וכך בכרזת יום העצמאות בעיצוב ח. נהור, שעשתה שימוש בדמות כביטוי סטריאוטיפי לשמחת קיבוץ הגלויות בארץ.

 קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם  קיבוץ גלויות - בעלי הפריט המצולם