קופסה של הקרן הקיימת

תמונות 1-17 מתוך 17    הקודם | הבא

הקק"ל הוקמה כאן מזמן, שהרי עוד בימי הרצל היה כבר הכל מזומן ומוכן. וכשיש כבר קופסה מתפתח מיד גם פולחן ומפת ארץ כחולה על קופסה היא סימן כה מובן. ולקופסה חיים משלה והיא עוברת לאורך הארץ ולרוחבה. "אלה הם תולדות בן חיל שנולד אי שם בן ליל בכתה או בגנון ונקרא בשם "קפסון". הקפסון יוצא לו לטיול בארץ נע לפה ונע לשם ומקים כהרף עין בעזרת שיירת קפסונים ישוב חדש: " הוי, ברוכים תהיו אתם פה. בואו ונקים בטמפו עוד בטרם יאפיל כפר עברי פה בגליל". עלילות "קפסון בן חיל" הם משנות הארבעים אבל מה קרה כאן בשנות החמישים והשישים? הקק"ל פה פרסה עוד הרבה "קפסונים".

 קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם קופסה של הקרן הקיימת - בעלי הפריט המצולם