מדינה נולדת

תמונות 1-8 מתוך 8    הקודם | הבא

בשעות אחר הצהרים של יום ו' 14 במאי 1948 נוהרים אלפים אל בית דיזנגוף\ מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד. שם עומד בן גוריון להכריז על מדינה בפני מאות נבחרים ומוזמנים שהתבקשו לשמור על כך בסודיות. סוד או לא - מחוץ לאולם נאספים אלפים. בתוך האולם עצמו מקריא דוד בן גוריון את "מגילת העצמאות" - המסמך המכונן את הקמתה של מדינת ישראל. זכות לנו ככל העמים למדינה ריבונית, הוא מכריז. מכוח הזכות ההיסטורית, הזכות המשפטית הבינלאומית והזכות הטבעית להקמת המדינה, הוא קובע וקורא בקול חגיגי: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת ישראל."

 מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם  מדינה נולדת - בעלי הפריט המצולם