כל הארץ דגלים דגלים

תמונות 1-8 מתוך 8    הקודם | הבא

"כל הארץ דגלים דגלים. עם רוקד גלים גלים. עם שמח טף צוהל,  חג היום לישראל" -  ויש בשביל מה לשמוח ויש בשביל מי לשיר וכל יצרן מוסיף עוד חוברת של חג לטובת העם הצוהל  ולשמחת כל ילדי ישראל. בחוברות אלה שנדפסו למן הקמת המדינה הוצג החייל העברי – צה"לי כגיבור הנלחם בגבורה ומנצח את מלחמות ישראל. "חייל גיבור" הנכרך בנרטיב חינוכי הכרחי לפיו הערבים במרחב הם חורשי רע ולכן נחוץ כאן חייל כי פשוט אין ברירה.

 כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם  כל הארץ דגלים דגלים - בעלי הפריט המצולם