ילד בוא

תמונות 1-21 מתוך 21    הקודם | הבא

ביום שלישי כ"ט בניסן, אי אז בראשית שנות החמישים, נכנסה המחנכת חביבה אל כיתה א\3 בבית ספר "הכרמל" בתל אביב. תמר תלמידת הכיתה, כמוה כאחרים, העתיקה מן הלוח את שרשמה המורה ובמחברת ה"חצי" שלה כתבה: "הדגל. דגל לי חדש עשיתי וליבי מלא רינה ופסים לו תכלת זהו דגל המדינה".  ועוד ודאי נכתב בעיפרון בכתב ילדותי גדול ומעוגל כי מחר יש חג, ויש לבוא אל הכיתה ללא ילקוט, בבגדים יפים ולהביא תרומה - ל"קרן הקיימת" כמובן... - כי שוב חוגגים כאן, וברוב שמחה, יום הולדת למדינה.

 ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם ילד בוא - בעלי הפריט המצולם