הם רוקדים ושרים

תמונות 1-18 מתוך 18    הקודם | הבא

הם רוקדים ושרים - הרי זה אתוס ציוני רב שנים. אי אפשר להגיד שהמצאנו כאן משהו חדש שהרי הריקוד שימש כמרכיב לאומי מאחד ומוביל ביצירת מסורת עממית של כל עם מתחדש, ובהם אנחנו כאן. מחולות העם נתנו ביטוי לצורך הראשוני לרקוד, להגיב על קצב, לקיים תקשורת עם האחר הרוקד ובעיקר להרגיש חלק מן היחד. אותו ה"יחד", שאין כמוהו חשוב ליצירת הרוח הלאומית שנחוצה היתה כל כך לנשוב בחוזקה במפרשי הספינה הציונית העושה דרכה בים הסוער.

 הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם הם רוקדים ושרים - בעלי הפריט המצולם