בית החינוך הצברי - עזריה אלון

תמונות 1-50 מתוך 90    הקודם | הבא

הקולקטיב הקיבוצי גידל את ילדיו בחממה מאורגנת ומגוננת. תקוותם היתה שיגדלו להיות מבוגרים עצמאיים ואידיאליסטים. החל בכיתות היסוד היו הילדים אחראים על ניקיון סביבתם, חדריהם ובתי הילדים. מגיל 12 הם עבדו בענפי החקלאות בשעות אחרי הצהרים. גיוסים מיוחדים לקטיף, מסיק או בציר היו חלק משגרת בית הספר. לצד הלימודים והעבודה התנהלה פעילות, חברתית, תרבותית, מחנאית, ספורטיבית ואתגרית במסגרת תנועת הנוער.

 בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון בית החינוך הצברי - עזריה אלון