ילדי החלום - עזריה אלון

תמונות 1-50 מתוך 170    הקודם | הבא

ילדי הקיבוץ, שגדלו במסגרת החינוך המשותף, מסתכלים היום אחורה ושואלים: מה הרווחנו ומה
הפסדנו משיטת החינוך הקיבוצי, שאין לה אח ורע בעולם. האין זה מעט אכזרי לכפות על הילד
והוריו ניתוק מסוים? מצד שני, בחשבון כללי, התנועה הקיבוצית הצליחה להבטיח חינוך איכותי
ומושקע לילדים רבים ובמבחן התוצאה היא גידלה בוגרים מוכשרים.

 ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון ילדי החלום - עזריה אלון