מ"יבנה לירושלים" - תערוכה במוזיאון חצר היישוב

תמונות 1-27 מתוך 27    הקודם | הבא

בחורף 1940 הגיעה לרובע היהודי בירושלים קבוצת סטודנטים צעירה בתמיכתו של ד"ר מאגנס. הם התיישבו ברובע היהודי במעין קיבוץ עירוני והחלו בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה: הקמת מועדוניות לנוער, שעורי עזר לנוער עובד, קורסי תפירה ובישול, קופת מלווה, ועוד. פעילותם פסקה עם נפילת הרובע בתש"ח.
בתערוכה: צילומי הפעילות שצולמו ע"י אחד הסטודנטים-יהושוע מרקוביץ, וכן חפצים שונים ששימשו לצורכי הפעילויות: פנס קסם, משחקי ילדים, עיתונים, ספרים, ועוד.

 תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים תערוכת: מיבנה לירושלים - מוזיאון חצר היישוב, ירושלים