מסמכים היסטוריים

תמונות 1-50 מתוך 145    הקודם | הבא
 לוחות זמנים ומחירים של הפלגות - באדיבות ארכיון צים ים - גליונות החבל הימי, אייר תש"ח, חוברת י"ב - באדיבות ארכיון צים האוניה שלום - באדיבות ארכיון צים אונית השלום - באדיבות ארכיון צים מעטפה של האוניה שלום - באדיבות ארכיון צים רשימת הסועדים באוניה השלום - באדיבות ארכיון צים שאלון למסייר 1 - באדיבות ארכיון צים שאלון למסייר 2 - באדיבות ארכיון צים שאלון למסייר 3 - באדיבות ארכיון צים שאלון למסייר 4 - באדיבות ארכיון צים קוראי "דבר לילדים" בביקור באוניה השלום - באדיבות ארכיון צים כריכת התפריטים באוניה ציון - באדיבות ארכיון צים תפריט של ארוחה באוניה - באדיבות ארכיון צים תוכנית הפלגת האוניה שלום - באדיבות ארכיון צים רשימת הסועדים באוניה השלום - באדיבות ארכיון צים תוכנית ההפלגה - באדיבות ארכיון צים גלויה של האוניה שלום - באדיבות ארכיון צים מכתב המודיע על קבלת קביעות לימאי - באדיבות ארכיון צים תפריט ארוחת הצהריים - באדיבות ארכיון צים תפריט ארוחת הצהריים - באדיבות ארכיון צים בולים עם יעדי צים - באדיבות ארכיון צים בקשת סיוע בחומר ארכיוני על האניה שלום - באדיבות ארכיון צים דף למפליג באוניה ישראל - באדיבות ארכיון צים דף למפליג באוניה ישראל - כריכה - באדיבות ארכיון צים האניה מצדה - קטעי עיתונות - באדיבות ארכיון צים היכן אוניותינו? - באדיבות ארכיון צים היכן אוניותינו? - באדיבות ארכיון צים השקת האונייה ירושלים בנמל המבורג גרמני - באדיבות ארכיון צים חוברת הדרכה ותוכנית לשייט באונייה ירושלים - באדיבות ארכיון צים חוברת הדרכה ותוכנית לשייט באונייה ירושלים - באדיבות ארכיון צים חוברת הדרכה ותוכנית לשייט באונייה ירושלים - באדיבות ארכיון צים כותבים - ספיחי פרשת הצלת האוניה תמר - באדיבות ארכיון צים כותבים - ספיחי פרשת הצלת האוניה תמר - באדיבות ארכיון צים כריכת תפריט - באדיבות ארכיון צים מסלול ההפלגה - באדיבות ארכיון צים מצבת אוניות צים - באדיבות ארכיון צים עיתון צים - באדיבות ארכיון צים עיתון צים - באדיבות ארכיון צים עלון על האונייה ירושלים - באדיבות ארכיון צים עלון על האונייה ירושלים - באדיבות ארכיון צים רשימת נוסעים באניה ישראל, הפלגה מניו יורק לחיפה - באדיבות ארכיון צים רשימת נוסעים באניה ישראל, הפלגה מניו יורק לחיפה - באדיבות ארכיון צים רשימת נוסעים באניה ישראל, הפלגה מניו יורק לחיפה - באדיבות ארכיון צים שיר "שלום על הגלים" - באדיבות ארכיון צים שיר "שלום על הגלים" - באדיבות ארכיון צים שיר "שלום על הגלים" - באדיבות ארכיון צים שירון לשירה בציבור באוניה - באדיבות ארכיון צים שירון לשירה בציבור באוניה - באדיבות ארכיון צים שירון לשירה בציבור באוניה - באדיבות ארכיון צים שירון לשירה בציבור באוניה - באדיבות ארכיון צים