אלבום משה שוויד-שביט, טווה כותנה

תמונות 1-14 מתוך 14    הקודם | הבא

משה שוויד שביט, שחגג בשנת 2010 את יום הולדתו המאה, היה טווה מומחה לכותנה מ"שישיית-באבי". משה ואחיו דוד, יחד עם ארבעה צעירים נוספים, הועסקו על ידי משפחת מולר בעיירה באבי בצ'כיה בלימוד המקצוע לפני עלייתם ארצה בדצמבר 1934. ששת הטווים נבחרו על ידי המשפחה בקפידה רבה משורות ארגונים ציוניים, ביניהם "מכבי הצעיר" בברנו, מורביה. משה היה עובד דפוס, מזכיר סניף "החלוץ" ופעיל ב"ציונים הכלליים" בברנו, אך הרצון להיות חלוץ ולעלות לארץ ישראל הניע אותו ללמוד מקצוע חדש - טווית כותנה. לדברי משה שוויד-שביט  "מה שעשתה משפחת מולר היה ציונות לשמה, לא ביזנס".

 חמישה משישיית באבי 1934 - משה שוויד-שביט שישיית באבי 1984 - משה שוויד-שביט הטווים ועובדים נוספים בונים את מפעל אתא - משה שוויד-שביט הטווים ועובדים נוספים בונים את מפעל אתא - משה שוויד-שביט הטווים ועובדים נוספים בונים את מפעל אתא - משה שוויד-שביט ארוחת בוקר באתא - משה שוויד-שביט ישיבת הנהלה ועובדים - משה שוויד-שביט משה שביט וטיבור רוזנבאום - משה שוויד-שביט משה שביט ועמוס בן גוריון - משה שוויד-שביט צריף הפועלים של אתא - משה שוויד-שביט משה שוויד-שביט - דליה בר אור הפנקס האדום של משה שוויד-שביט - משה שוויד-שביט הפנקס האדום של משה שוויד-שביט - משה שוויד-שביט הפנקס האדום של משה שוויד-שביט - משה שוויד-שביט