אוספי קופסאות גפרורים

תמונות 1-4 מתוך 4    הקודם | הבא

הפריטים תועדו במשחקית מרגלית עקביא בתל אביב. צוות התיעוד: עוז אלמוג, תמר אלמוג, שולי ירקוני, אלי סגל.

 קופסאות גפרורים  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   קופסאות גפרורים  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   קופסאות גפרורים  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   קופסאות גפרורים  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים