אוספי מפיות ושקיות סוכר

תמונות 1-4 מתוך 4    הקודם | הבא

הפריטים תועדו במשחקית מרגלית עקביא בתל אביב. צוות התיעוד: עוז אלמוג, תמר אלמוג, שולי ירקוני, אלי סגל.

 קוביות סוכר  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   שקיות סוכר  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   מפיות  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים   מפיות  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים