משחקים תוצרת בית

תמונות 1-5 מתוך 5    הקודם | הבא

הפריטים תועדו במשחקית מרגלית עקביא בתל אביב. צוות התיעוד: עוז אלמוג, תמר אלמוג, שולי ירקוני, אלי סגל. 

 משחקים תוצרת בית  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים  משחקים תוצרת בית  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים  משחקים תוצרת בית  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים  משחקים תוצרת בית  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים  משחקים תוצרת בית  - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים