אוסף סביבונים

תמונות 1-19 מתוך 19    הקודם | הבא

הפריטים תועדו במשחקית מרגלית עקביא בתל אביב. צוות התיעוד: עוז אלמוג, תמר אלמוג, שולי ירקוני, אלי סגל.
 

 אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים אוסף סביבונים - צילום "אנשים ישראל". היוצרים אינם ידועים