חדר תצוגה לקניינים באתא

תמונות 1-5 מתוך 5    הקודם | הבא

תעוד חדר התצוגה לקניינים מחו"ל באתא בשנות ה-60. התמונות באדיבות הגב' רחל פרלה, מנהלת מחלקת השמלות באתא בין השנים 1984-1954.

 הצגת שמלה בפני קניינים  - רחל פרלה  בקור קניינים באולם הייצור של אתא - רחל פרלה  חדר תצוגה לקניינים, אתא - רחל פרלה  קניינים בוחנים דגמים לייצוא, אתא  - רחל פרלה  קניינים בוחנים דגמים לייצוא, אתא  - רחל פרלה