אריג חיי - מולר די קמה

תמונות 1-7 מתוך 7    הקודם | הבא

מולר די קמה - פרק 18 בספר הזיכרונות אריג חיי של אריך מולר, מייסד אתא.

 הנחת אבן הפינה ל"מולר די" 1950 - יונתן מולר  עמנואל די השותף ליד שלט המפעל 1950 - יונתן מולר  הפועל הראשון דוד טישלר במעברה 1950 - יונתן מולר  הבנין בהקמה והאורחים הראשונים 1951 - יונתן מולר  דורי דנון , תחילת הייצור 1951 - יונתן מולר  שלב ב, הקמת המצבעה 1951 - יונתן מולר  מטויית הצמר, המחסן ומגדל המים הישן 1952 - יונתן מולר