בנותי'ה - יומן עברי לנשים

תמונות 1-14 מתוך 14    הקודם | הבא

ארבע עשרה נשים, מתפישות עולם וזרמים דתיים מגוונים (דתי לאומי, ליטאי, ש"ס, ברסלב, חב"ד ועוד), חברו לפרויקט מלא תבונה וחן: הפקת יומן שבועי משותף לשנת תשע"א. כל אחת כתבה פרשנות על פרשות השבוע של אחד מחודשי השנה. ארבע נשים נוספות עסקו בהפקה, בעיצוב, בציור ובעריכה. הן הוסיפו מדרשים, משלים, סגולות ושירים, כדי ליצור "יומן עברי, נשי - שהוא הרבה יותר מיומן".

 יומן שבועי לנשים - בנותיה - כל הזכויות שמורות לבנותיה תשרי - כל הזכויות שמורות לבנותיה חשון - כל הזכויות שמורות לבנותיה כסלו - כל הזכויות שמורות לבנותיה טבת - כל הזכויות שמורות לבנותיה שבט - כל הזכויות שמורות לבנותיה אדר א - כל הזכויות שמורות לבנותיה אדר ב - כל הזכויות שמורות לבנותיה ניסן - כל הזכויות שמורות לבנותיה אייר - כל הזכויות שמורות לבנותיה סיון - כל הזכויות שמורות לבנותיה תמוז - כל הזכויות שמורות לבנותיה אב - כל הזכויות שמורות לבנותיה אלול - כל הזכויות שמורות לבנותיה