דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 8 מדרגים

פרק 5: שמות פרטיים באוכלוסיה הערבית בישראל

שמות ערביים
שמות ערביים
תינוק ביום היוולדו
תינוק ביום היוולדו
אנעים ג'מאל ועואודה אשרף
תינוק מכפר ערב אלעראמשה שנולד בבית החולים בנהריה
חגיגת ברית מילה בואדי רשמיה בחיפה
חגיגת ברית מילה בואדי רשמיה בחיפה
עבדאללה זבידה
הסב מצטלם עם נכבו לאחר המילה.
חגיגת ברית מילה בואדי רשמיה בחיפה
חגיגת ברית מילה בואדי רשמיה בחיפה
עבדאללה זבידה
האורחים ניגשים להביט בתינוק שזה עתה נימל.
סנא יעקובי, זינאב סרחן, עוז אלמוג

סיוע בתחקיר: אשרף עואודה

המאמר נכתב במסגרת סמינריון "שמות פרטיים" שנתנו פרופ' עוז אלמוג ופרופ' מיכל אורנן-אפרת, בשנת 2008 באוניברסיטת חיפה.


נוצר ב-4/20/2009

שמות דתיים מול שמות מודרניים

הדת ממלאת תפקיד מרכזי בשיקולי מתן שמות לילודים בחברה הערבית. הן המוסלמים והן הערבים הנוצרים, רואים בשמו של הצאצא מרכיב בשימור זהותם הדתית. כידוע, התרבות הערבית מקדשת את מוסד המשפחה והחמולה, ולצורך חיזוקם נרתם גם מנגנון מתן השמות. הורים רבים בוחרים בשם המעיד על שיוך ו/או ייחוס משפחתי. הם מעניקים לילדיהם שמות של קרובי-משפחה (סבא, סבתא, דוד, דודה) שעודם בחיים, ובתקופה מסוימת אף קראו להם בשמם של קרובי-משפחה שהלכו לעולמם. יצוין כי מנהג זה רווח פחות ופחות במגזר הערבי.

ככלל, הורים טריים מייחסים חשיבות עצומה להנצחת הוריהם, ואף הורי-הוריהם, על-ידי הענקת שמם לצאצאיהם. לגבי דידם, דבר זה יוצר רציפות ומחזק את שורשי אילן היוחסין המשפחתי. ילד הנקרא על שם סבו מהווה תזכורת חיה ונושמת לדורות הקודמים, והופך חוליה נוספת בשרשרת המשפחתית. בנוסף, במשך שנים רבות הייתה הקפדה על כך שהשם הנבחר לא יחרוג מהמוסכמות החברתיות של המגזר. זאת, בשל אופיה השמרני של החברה הערבית, ואולי גם מתוך רצון שלא לגרום לילד מבוכה או עוגמת-נפש מיותרת, משעה שיעמוד על דעתו. 

עם זאת, בעשורים האחרונים חלו גם בתחום מתן השמות שינויים שהזמן גרמם - מודרניזציה וחשיפה להשפעות חיצוניות, מצד אחד, והתקרבות לדת, מצד שני. כתוצאה, רבים במגזר הערבי חדלו להעניק לילדיהם שמות של קרובי-משפחה שהלכו לעולמם. 'המתחזקים' מעדיפים שמות שנלקחו מספרי הדת, היותר מודרניים בוחרים לילדיהם שמות של פרחים, חפצים, רגשות וכדומה. מנהג חדש יחסית זה רווח בעיקר בקרב זוגות צעירים, שאינם נרתעים מחדשנות.

אופן מתן השמות בתרבות הערבית

שם פרטי ניתן לרוב לאדם על-ידי הוריו, בסמוך ללידתו (אצל הערבים המוסלמים והערבים הנוצרים, קיימים טקסים הדומים לברית המילה - טהור וטבילה).

כיום, כאשר יודעים את מין הילוד עוד טרם הלידה, מקובל לקבוע את שמו עוד בשלב ההיריון. בדרך כלל שמות הבנים נקבעים על ידי האב ושמות הבנות על ידי האם. יש הנוהגים לקרוא לבנות על שמן של הסבתות או הדודות משני הצדדים, ולקרוא לבנים על שמם של הסבים והדודים.

שמות שהוענקו לילידי 2004 במגזר הערבי בישראל

השמות הנפוצים ביותר לבנים מוסלמים

מוחמד) محمد), אחמד (أحمد), עָבֶּד (عبد), מחמוד (محمود), מְחָמָד (محمد), יוּסֵף (يوسف), עלי (علي), עוֹמָר (عمر), אמיר (أمير), אדם (ادم).

השמות הנפוצים ביותר לבנות מוסלמיות

עָדָן (عدن), שָהְד (شهد), אָיָה (اية), מַרְיָם (مريم), נוּר (نور), פַאטֶמָה (فاطمة), מַלָק (ملك), חָלַא (حلا), לַיַאן (ليان), בַיַאן (بيان). חָלָא (حلى), מָלַאכ (ملاك), רָיאן (ريان), אַלַאא' (الاء), אימַאן (ايمان). 

השמות הנפוצים ביותר בקרב מוסלמים בשנת 2005
בנים בנות
שם שיעור הילדים שנקראו בשם זה מתוך כלל הבנים המוסלמים שנולדו בשנת 2005 שם שיעור הבנות שנקראו בשם זה מתוך כלל הבנות המוסלמיות  שנולדו בשנת 2005
מוּחָמָּד או מחָמָּד محمد 16.79 אָיָה اية 2
אָחמָד احمد 6 מָרְיָם مريم 1.89
עָבֵד عبد 2.64 עָדָןعدن 1.88
מָחְמוּד محمود 2.61 שָהֵד شهد 1.82
עוּמָר عمر 2.26 נוּר نور 1.7
יוּסֵף يوسف 2.15 פָאטִמָה فاطمة 1.4
עָלִי علي 2.12 לָיָאן ليان 1.31
אָדָם ادم 1.62 חָלָא حلى 1.3
אָמִיר ادم 1.6 מָלָק ملك 1.11
אִבְרָאהִים ابراهيم 1.58 מָלָאק ملاك 0.97
עָבְדָאלְלָה عبداللة 1.34 רָיָאן ريان 0.84
מוּסְטָפָא مصطفى 1.05 אָלָאא' الاء 0.77
יָזָן يزن 0.98 אִימָאן ايمان 0.74
בָשָאר بشار 0.86 בָיָאן بيان 0.74
חָסָן حسن 0.85 אָסִיל اسيل 0.72
חָ'אלִד או חאלד خالد 1.34 סָדִין سدين 0.68
חָמְזֵה حمزة 0.78 לִין لين 0.64
אָנָס انس 0.76 מָיָאר ميار 0.64
נוּר نور 0.71 תָסְנִים تسنيم 0.64
סָאלֵח سارة 0.63 שָרָהسارة 0.62
מָהְדִי مهدي 0.53 חָנִיןحنين 0.58
באסלباسل 0.52 רָגָ'ד رغد 0.57
    דָאנְיָה دانية 0.55
    דימא ديمة 0.55
 

השמות הנפוצים ביותר לבנים למשפחות ערביות-נוצריות

אֶליַאס (الياس), ג'וֹרגְ' (جورج), אַמֶיר (أمير), פַאדִי (فادي), יוּסֶף (يوسف), שַרְבֵל (شربل), בָאסֵל (باسل), מָאגֶ'ד (ماجد), ג'וּלְיָאן (جوليان), בָשָארְ (بشار), רָאנִי (راني), סָמִיר (سمير), סִרֱי (سري), שָאדִי (شادي), דַנְיָאל (دانيال), אָדָם (ادم), בְשָארָה (بشاره), אִיבְרָאהִים (ابراهيم), וָוסִים (وسيم), עָדִי (عدي), חָנָא (حنا).

השמות הנפוצים ביותר לבנות למשפחות ערביות-נוצריות

מָרִיֳה (ماريه), נִיקוֹל (نيكول), מָרְיָאן (مريان), מָארְיֳא (ماريا), לָיָאן (ليان), דִימָא (ديما), חָלָא (حلا), מָאיָה (مايا), קָארִין (كارين), קָרוֹל (كارول), סָמָא (سما), אָלִיסָה (اليسا), מָיִרָא (ميرا), הָדִיל (هديل), ג'וֹוֶיל (جويل), לִילְיָאן (ليليان), מָאָיְ (مي), מָרְיָם (مريم), נוּרָה (نوره), נוּר (نور). 

השמות הנפוצים בקרב ערבים-נוצרים בשנת 2004
בנים בנות
שם שיעור הבנים שנקראו בשם זה מתוך כלל הבנים הנוצריים שנולדו בשנת 2004 שם שיעור הבנות שנקראו בשם זה מתוך כלל הבנות הנוצריות שנולדו בשנת 2004
אִליָאס الياس 3.15 מָרִיֳה مارية 2.83
ג'וֹרְג' جورج 3.05 נִיקוֹל نيكول 1.96
אָמִיר امير 2.78 מָרְיָאן مريان 1.52
פָאדִי فادي 2.04 מָארִיָא ماريا 1.52
יוּסִף يوسف 1.94 לָיָאן ليان 1.41
שָרְבָל شربل 1.3 דִימָא ديما 0.98
בָאסִל باسل 1.2 חָלָא حلى 0.98
מָאגִ' דماجد 1.2 מָאיָה ماية 0.76
ג'וּליָאן جوليان 1.11 כָארִין كارين 0.76
בָשָאר بشار 1.11 כָארוּל كارول 1.41
רָאנִי راني 1.02 סָמָא سمى 0.76
סָמִיר سمير 1.02 אָלִיסָה اليسا 0.65
סָרִי ساري 0.93 מִירָא ميرا 0.65
שָאדִ יشادي 0.93 הָדִיל هديل 0.54
דָנְיִאֵל دانيئيل 0.93 ג'וּוֵיל جويل 0.54
אָדָם ادم 0.93 לִילְיָאן ليليان 0.54
בְשָארָה بشارة 0.93 מָאי مي 0.54
אִיבְרָאהִים ابراهيم 0.83 מָרְיָם مريم 0.54
וָוסִים ابراهيم 0.83 נוּרָה نورة 0.54
עָדִ יعدي 0.83 נוּר نور 0.54
חָנָא حنا 0.74    
 

שדות סמנטיים של השמות

רוב השמות הפרטיים הערביים הם בעלי משמעות, ושייכים לשדות סמנטיים מובהקים. הורים רבים נוטים להעניק לילדיהם שמות עלי משמעות. לדוגמה: הורים הרואים בבתם הפעוטה פרח חינני, ומייחלים לפריחתה כשתגדל, יקראו לה ורדה (וָרְדֶהּ, ورده), זָהְרָה (زهرة), עָבִיר (عبير), שהוא הניחוח של הפרחים, יָסְמִין (ياسمين) או רוֹז (שושנה, روز). אגב, רוז הוא אחד השמות הפופולאריים ביותר לבנות, מה שמשקף השפעה מערבית משמעותית. 

חלוקה סמנטית לשמות מוסלמיים ונוצריים*
שם המבטא
ערכים אנושיים
שם המבטא
פרחים וצמחים
שם המבטא
בעלי-חיים
שמות נביאים,
שמות דתיים
וִדָאדְ وداد (נייטרלי, נקבה) עָבִיר عبير (נייטרלי, נקבה) הָיְיתָ'םهيثم
(נייטרלי, זכר)
מוּחָמד محمد
(זכר, מוסלמי)
רָאוּף رؤوف (נייטרלי, זכר) זִינָבּ زينب (מוסלמי, נקבה) סָקִר صقر (נייטרלי, זכר) אָחְמָד احمد (זכר, מוסלמי)
חָנָאן حنان (נייטרלי, נקבה) יָסְמִין ياسمين (נייטרלי, נקבה) עוּקָאבּ عقاب (מוסלמי,זכר) עִיסָא عيسى (זכר, נייטרלי)
חָנִין حنين (נייטרלי, נקבה) נָסְרִין نسرين (נייטרלי, נקבה) אָסָד اسد (נייטרלי, זכר) גִ'רְיִסجريس (נוצרי, זכר)
רוֹזָאן روزان (נייטרלי, נקבה) יָסְמִינָה ياسمينة (נייטרלי, נקבה) נִימִר نمر (נייטרלי, זכר) מָריָם مريم (נייטרלי, נקבה)
כָמָאל كمال (נייטרלי, זכר) רָחיִק رحيق (נייטרלי, נקבה) חָמְזִה حمزة (מוסלמי, זכר) מָארִיָא ماريا (נקבה, נוצרי)
סָלמָאן سلمان (נייטרלי, זכר) וָרְד ورد (נייטרלי, נקבה) חָ'אוְלָה خولة (נייטרלי, נקבה) זָכָרִיא زكريا (מוסלמי, זכר)
סִיבָא صبا (נייטרלי, נקבה) ווּרוּד ورود (נייטרלי, נקבה) פִירָאס فراس (נייטרלי) יָעקוּב يعقوب (נייטרלי, זכר)
עָאטֵף عاطف(נייטרלי, זכר) נָרְגִ'ס نرجس
(נייטרלי, נקבה)
מָאי مي
(נייטרלי, נקבה)
בוּטרוּס بطرس
(נוצרי, זכר)
סָאבֵר صابر (נייטרלי, זכר) נָרְדִין نردين
(נייטרלי, נקבה)
רִים ريم
(נייטרלי, נקבה)
בוּלוּס بولص (נוצרי, זכר)
נָוָאל نوال (נייטרלי, נקבה) אָרִיג' اريج (נייטרלי, נקבה) רָשָא رشا
(נייטרלי, נקבה)
אִלְיָאס الياس (נוצרי, זכר)
אִנְסָאף انصاف (נייטרלי, נקבה) סָאוסָאן سوسن
(נייטרלי, נקבה)
שָדְוָאן شدوان(נייטרלי, נקבה) יוּסֵף يوسف (נוצרי, זכר)
 

שמות המבטאים תכונות

גָ'מִיל - יפה (זכר, נייטרלי), חָ'אלִד – נצחי (זכר, מוסלמי), סָעִיד - שמח (זכר, נייטרלי), עָבָאס - עצוב (זכר, מוסלמי), רוֹזָאן - חיננית (נקבה, נייטרלי), אָסִיל - דק ורך (נקבה, נייטרלי), נָבִילָה - אצילה, נדיבה (נקבה, נייטרלי), וָואסִים - חינני (זכר, נייטרלי).

שמות המבטאים אופטימיות

יִחְיָא - יחיה (זכר, מוסלמי), יָזִיד - שפע (זכר, נייטרלי), אָמָל- תקווה (נייטרלי, דו-מיני. לזכר וגם לנקבה), רָגָ'אא' - תקווה (נייטרלי, דו-מיני).

שמות המבטאים אומץ-לב וניצחון

נָסִר - ניצחון (זכר, נייטרלי), נָאסִר - ניצחון (זכר, נייטרלי), מוּנְתָסִר - מנצח (זכר, נייטרלי), פָארֶס - לוחם (זכר, נייטרלי), פָוֳאז - מנצח (זכר, נייטרלי), גָ'אלִב - מנצח (זכר, נייטרלי).

שמות המבטאים זמן

סָחָר - שעות הבוקר המוקדמות (נקבה, נייטרלי), סָמָר - שעות הערב (נקבה, נייטרלי), ג'וּהָיְינָה – נערה, נעורים (נקבה, נייטרלי), רָבִיע - אביב (זכר, נייטרלי), שוּרוּק - זמן זריחת השמש (נקבה, נייטרלי).

שמות "אלוהיים"

במשפחות מוסלמיות רבות יש נטייה להעניק לרך הנולד שם 'אלוהי', כמו עבד אל-רחמאן (העבד של הרחמן, אחת השמות מ-99 שמות אלוהים בערבית), עבד אל-רחים (כנ"ל), עבד אל-מג'יד (מג'יד זה מפואר), עבד אל-סלאם ("שלום") וכדומה.

בקוראן נזכרים 99 שמות של אלוהים. כשמוסלמי מאמין מעניק לילדו אחד מאותם שמות, עליו להוסיף את התחילית עָבֶּד (עבד) לפני השם האלוהי. 

בשנים האחרונות מוצאים פה-ושם הורים, שאינם מדקדקים בחובה זו, וקוראים לילדם בשם המפורש ללא התחילית עָבֶּד. לדוגמה: מָאגִ'יִד, נָאסִר (זה שגורם לניצחון), רָאוּף (רחמן), סָלָאם (שלום). אגב, יש גם ערבים-נוצרים שמעניקים לצאצאיהם שמות ממשפחה זו. 

שמות אלוהיים ניתנים רק לבנים.

כינויים ושמות חיבה

כמו בכל חברה, גם בחברה הערבית רווחים כינויים ושמות חיבה לילדים בגיל הרך, רובם ככולם בעלי ניגון מתיילד (נוּנוּ, תוּתוּ, סוּסוּ וכדומה). בחלק מהמקרים, שם החיבה הוא נגזרת של השם המקורי. לדוגמה: יוּסִי או יוּסְלִי (נגזרות של יוּסֵף). בחלק אחר, אין כל קשר בין השניים. ככלל, מרבית הכינויים או שמות החיבה מוגבלים לשנות החיים הראשונות, ולרוב אינם מלווים את הילד או הילדה הבוגרים. 

בתרבות הערבית מקובל שבני המשפחה והחברים נותנים כינויי חיבה, מה שמעיד על קירבה, חיבה ואינטימיות.

שם חיבה מטבע הדברים ניתן קודם כל על ידי ההורים. שם החיבה כשמו הוא, ניתן לילד בנוכחותו ברוב המקרים "כאשר קוראים לו למשל". כאשר מזכירים את אותו ילד בזמן שאינו נוכח, קוראים לו בשמו המקורי. במקרים מסוימים, בעיקר כשמדובר בילד יחיד, ייתכן שיינתנו לו מספר כינויי חיבה על ידי אנשים שונים (החברים, הדודים, ההורים וכו').
לרוב, עם התבגרותו של הילד, נעלם הנוהג לכנותו בכינוי החיבה. 

בנקודה זו אין הבדל בין מוסלמים לנוצרים. התופעה נפוצה בעיקר בקרב זוגות צעירים, שנחשפו לחברה הישראלית, בנוסף לחישפה לתקשורת בלבנון. רוב התוכניות ה TALK SHOW ואירוח, STAR ACADEMY המועלות בערוצי הטלביזיה הלבנונית, נצפות באחוזים גבוהים בקרב ערביי ישראל. מנחי התוכניות ואף המשתתפים בהן מכונים בדרך כלל בכינויי חיבה במהלך התוכנית.

להלן דוגמאות לשמות ולכינויי חיבה הנגזרים מהם:

 • סָנָאא' => סימה, סימלי, אם אלסוס, סוסו, סנואה
 • מוחמד => חמודי, חמאדה, אבו אחמיד, חמודלי
 • ג'רייס => אבו אלג'וג', ג'ירי.
 • מאריא => מארי, מאריוש, מרמר, מירי.
 • יָזָן => אבו אלזוז, זוזו, יויו. 

התחילית "אָבּוּ" (אבא של...) ׁ

התרבות הערבית הפטריארכלית חולקת כבוד למבוגרים, ומכאן נגזרת הפנייה אליהם לא בשמם אלא כאבו פלאן (אבא של פלוני). מסורת זו רווחת בקרב מוסלמים וערבים-נוצרים בני כל הגילים גם יחד. לפיכך, הורים רבים נוטים להעניק לבנם הבכור שם מסורתי, כמו לדוגמה אבו עלי, אבו ג'רייס, אבו פאדי, אבו ראדי, אבו אליאס, אבו זאהי, אבו אכרם, אבו סאלח.

ראוי לציין, כי יש כאלה המאמצים את התחילית אּבּוּ עוד לפני לידת בנם הבכור, ואף בהיותם רווקים, למשל "אבו ח'אלד". נתינת השם "אבו..." מקנה כבוד לאותו אדם. בדרך כלל שואלים אותו קודם, איך הוא היה היה רוצה לקרוא לבן הבכור שלו, ולפי זה קובעים את הכינוי. אם הוא משיב, למשל, כי היה רוצה לקרוא לבנו הבכור, שייוולד בעתיד, "אשרף", יקראו לו מכריו מעתה ואילך "אבו אשרף". שם זה מחייב אותו לקרוא לבנו העתידי בהתאם. שמו המקורי יישאר.

התרבות הערבית מייחסת חשיבות רבה לקריאת שם האב על שם בנו בכורו, כביטוי מובהק להעדפה הברורה לבן זכר כממשיך השושלת המשפחתית. 

יש אבות לבנות בלבד, המבקשים שלא לפנות אליהם בשם אבו- ... לעומתם, יש כאלה שאינם מתנגדים להיקרא על שם בתם הבכורה, כמו לדוגמה: אבו שהד, אבו רָיֳא, אבו אִינָאס, אבו מָארִיא, אבו קָארוּל. תופעה זו רווחת בעיקר בקרה המגזר הערבי-נוצרי, אך מחלחלת בהדרגה גם לשורות המוסלמים הצעירים.

באופן דומה מקובל לכנות נשים בכינוי "אוּם...." אמו של + שם בנה. פניה לאישה בשמה הפרטי נחשב לבלתי מנומס, שכן הוא מעיד על קירבה לאותה אישה.

התחילית "אִבְּן" (בן...)

לעתים מקובל להשתמש בצירוף המילים "אבן" + מילה נוספת המעידה על תכונות המיוחסות לאותו איש ולאו דווקא על היותו בן להורה מסוים.

דוגמאות לכך הן:

 • "אִבִן חָלָאלְ" ابن حلال= אדם טוב (בן חוקי, מותר, כשר לאביו, הגון).
 • "אִבִן חָרָאםְ" ابن حرام = אדם רע (בן של משהו אסור, ממזר).
 • "אִבִן בָלָד" ابن بلد = בן כפרי או עירי (למעשה זהו התרגום המילולי. בפועל משמעות המלים היא - אלטרואיזם, כלומר עזרה לזולת ללא תמורה. על פי התפישה העממית הרווחה, התנהגות אצילית זו הופכת את האדם לאחד "שהחיים המודרניים – המאדירים את האינדיווידואליזם והאגואיזם - לא קלקלו אותו").
 • "אבן אל מת'לת" ابن المثلث – בן המשולש.

שמות פרטיים הנגזרים ממקורות השפעה שונים

זוגות צעירים רבים במגזר חשופים להשפעות ולמקורות השראה שונים ומגוונים, ובהם ערוצי הטלוויזיה של מדינות ערב, דמויות פופולאריות בעולם הערבי בכלל ובמדינות השכנות (סוריה, לבנון, ירדן, מצריים) בפרט. במקרים רבים, מידת החיבה/הערצה שרוחשים האב או האם לעתיד לכוכב זה או אחר, מהווה שיקול מרכזי בבואם לבחור שם לרך הנולד.

דוגמאות לשמות כאלה הן: נָאנְסי (זמרת לבנונית), וָואִיל (זמר לבנוני), אִיהָאב (זמר מצרי מפורסם ואהוב), לָארִיסָה (כוכבת טלנובלות וסדרות טלוויזיה לבנוניות), הָיפָאא' (זמרת לבנונית), קָארוּל, רָאמִי, אָלִיסָא (זמרת לבנונית), אָמִיר, סִירִין, ג'וּרְג' (זמר סורי), קָתְרִין, קָארוּלִין, לָיָאל, נִיקוּל, ג'וּלְיָאן

אופנת השמות החדשים/מודרניים נפוצה יותר בקרב בנות, ומעידה על שינוי מגמה ושבירת מסורת הענקת שמות בת אלפי שנים. 

לצד אלה קיימת מגמה, אם כי שולית יחסית, של הענקת שם פרטי כפול. לדוגמה: גָ'מָאל סְלִימָאן, גָ'מָאל עָבְד אלנָאסֵר, מוּנָא זָכִי, וָדִיע מוּרָאד, אבו אלוָדִיע, (על שמו של הזמר ג'וּרְג' וָסוּף, שבנו בכורו נקרא ודיע).

שמות גיבורי תרבות

צלאח صلاح (צלאח א-דין صلاح الدين), יאסר  ياسر (יאסר ערפאת ياسر عرفات), סדאם صدام (סדאם חסין صدام حسين).

שמות מהפולקלור הערבי

הפולקלור הערבי עשיר בספרות עממית, מנהגים וטקסים, שחלקם הגדול עובר מדור לדור כתורה שבעל-פה. רבים רואים עד היום בספרות העממית מקור בלתי-נדלה לשמות. כך לדוגמה נפוצים השמות שחרזדה, זומורוד, יאקוט, מורג'אן , סנבאד (ע"ש סינבאד המלח מתוך סיפורי אלף לילה ולילה), שחלקם הפך נכס צאן ברזל של התרבות העולמית. כך גם השמות אלאדין ויאסמינה, גיבורי סיפור-העם הקלאסי אלאדין ומנורת הקסמים, אף הוא מסיפורי אלף לילה ולילה.
כלילה ודימנה (חיבור עתיק בשפת הסנסקריט, שנכתב על-ידי הפילוסוף ההודי בידבה. גיבוריו הם שני תנים המשמשים כיועציו של האריה) אף הם שמות פופולאריים. 

ניתוח לשוני לשמות פרטיים ערביים נפוצים

השמטה

מאג'ד, אחת המרואיינות לתחקיר זה, סיפרה לנו כי אמה העניקה לה את שמה במסגרת רצונה להנציח את סבתה, מאג'דולין (אחד הפירושים של שם זה: אישה מהעיירה מג'דל שנחרבה אחרי 48' ושבמקומה הוקם היישוב מגדל). במקרה זה, מאג'ד הוא קיצור השם מאג'דולין, וזה אומר שחלה כאן מה שמדע הבלשנות מכנה "השמטה דרך גזירה לאחור".

המרה 

פִירָאס (בן 36) נקרא כך משום שאמו אהבה את שם אחיו הבכור, פָארִס (משמע פָרש).
אגב, במקור פִירָאס הוא אחד משמות האריה בערבית.

מטאפורה

נור (בן חמש). אביו בחר בשם זה, כדי להמחיש שהבן האיר לו את חייו (נור = אור).

סאוסאן (בת 40). אמה בחרה בשם זה בשל חיבתה לפרח השושן (סאוסאן, سوسن).
יש דימיון בין שני המסומנים בעולם (מטאפורה) - לשניהם מראה יפה ותכונות חיוביות. במקרה זה, מדובר בהאנשת התכונות החיוביות של הפרח.

אטימולוגיה עממית

מוחמד (בן 55). נקרא על שם סבו, אחמד. אומנם, שמות שונים (אחמד ומחמוד הם שניים משמות הנביא מוחמד), אך בעלי משמעות זהה. לשניהם מכנה משותף סמנטי (איש בעל תכונות נעלות) ופונטי (שמות בעלי צליל דומה), מה שמעיד על מה שמדע הבלשנות מכנה: מעתק אטימולוגיה עממית.

ביביליוגרפיה

מאמרים בכתבי עת ובספרים

 • אפרת מ', "שמות פרטיים כתחדישים פרי דחיסה והתקה", הערבית ואחיותיה ו-ז, תשס"ו, 55.
 • Tushyeh H. Y., Lawson E. D. and Rishmawi G. K., "Palestinian first names", 37 Names, 1989 p. 245.

פרסומים מקצועיים מדעיים ודוחו"ת

 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות - לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי החל ב-20 בנובמבר 2006, 15.11.2006.

אתרי אינטרנט

ראיונות

 • ראיון עם עביר, בת 36, מזכירה בבית ספר יסודי, 2008.
 • ראיון עם. עליא, בת 47, מזכירה בבית ספר יסודי, 2008.
 • ראיון עם קלימאנס, בת 58, מורה, 2008.
 • ראיון עם עולא, בת 35, מורה לחינוך מיוחד, 2008.
 • ראיון עם איכלאס, בת 58, מורה, 2008.
 • ראיון עם מהירה, בת 52, 2008.
 • ראיון עם רויידה, בת 45, 2008.
 • ראיון עם סוג'וד, בת 26, 2008.
 • ראיון עם פהים, בן 60, סגן מנהל בבית ספר יסודי, 2008.
 • ראיון עם הילין, בת 34, הנדסאית מחשבים, 2008.
 • ראיון עם שריף, בן 55, מדריך טיולים ומורה לגיאוגרפיה, 2008.
 • ראיון עם ראניה, בת 35, מורה לדת, 2008.
 • ראיון עם ורדה, בת 21, סטודנטית, 2008.
 • ראיון עם ריהאם, בת 21, 2008.
 • ראיון עם סאמרה, בת 33, מורה, 2008.
 • ראיון עם ניסרין, בת 30, 2008.
 • ראיון עם חאכּאם, בן 28, מאמן ספורט, 2008. 
 • ראיון עם מג'ד, בת 26, 2008.
 • ראיון עם סאוסאן, בת 40, 2008.
 • ראיון עם מוחמד, בן 55, פנסיונר, 2008.
 • ראיון עם ח'אלד, בן 24, סטודנט לרפואה, 2008. 
 • ראיון עם אמל, בת 39, עקרת בית, 2008.
 • ראיון עם סאמיה, בת 41, עקרת בית, 2008. 
 • ראיון עם מאריה, בת 17, 2008.
 • ראיון עם ריזיק, בן 16, 2008.
 • ראיון עם ג'רייס, בן 16, 2008.
 • ראיון עם יזן, בן 15, 2008.
 • ראיון עם מוחמד, בן 18, 2008.

הערות שוליים

  הפרק הבא

  צפה בתגובות  תגובות על שמות פרטיים באוכלוסיה הערבית בישראל (2)

  עמירם חן

  מה פירוש השם "אסיל" "اسيل"? עמירם חן amiram@khen.net
  יום חמישי י"ט באלול תשע"ו 22 בספטמבר 2016

  אסתר

  מה משמעות השם סאדם? תודה
  יום שישי ד' בסיון תשע"ה 22 במאי 2015

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.