דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 20: פיס ומלווה עממי

מלווה עממי – מאוסף הדי אור
מלווה עממי – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מלווה עממי – מאוסף הדי אור
מלווה עממי – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מלווה עממי - כרזה – מאוסף הדי אור
מלווה עממי - כרזה – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס - מלווה רמת גן – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס - מלווה רמת גן – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס - מלווה רמת גן – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס - מלווה רמת גן – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מפעל הפיס – מאוסף הדי אור
מעצב הפריט (לא ידוע)
הדי אור


נוצר ב-11/26/2017

פיס ומילווה עממי (ובשמות אחרים: מלווה חובה, בטחון, עלייה, קליטה, חסכון חובה ועוד) הם חלק בלתי נפרד מהפולקלור הלאומי.
מפעל הפיס הוא מונופול ההימורים החוקיים בישראל (מלבד המועצה להסדר ההימורים בספורט, שהוא מונופול הימורי הספורט בישראל). מפעל הפיס מאוגד כחברה לתועלת הציבור. מטרת הקמתו הייתה תמיכה בהקמת בתי חולים ברשויות המקומיות בישראל. בשנה הראשונה התקיימו ההגרלות אחת לחודש (ההגרלה הראשונה התקיימה באוקטובר 1951 והפרס הגדול בהגרלה זו היה 1000 ל"י). בשנים הראשונות שולמו למפיצים, שהיו בעיקר עולים חדשים קשישים, ציונים ותיקים ומקרים סוציאליים. בשנת 1955 החל מפעל הפיס לחלק כספים גם לבניית בתי ספר ומוסדות תרבות.

המשפט "זכית בפיס" היה מקביל במשך שנים רבות למשפט "הגורל היטב עימך". היו שביקרו את הפיס על כך שרוב רוכשי הכרטיסים שלו הם עניים שמנוצלים (באמצעות אשליית ההתעשרות) ומבזבים את כספם לריק. אבל אי אפשר להתווכח עם ההשקעות הרבות של המפעל הזה במייזמים חברתיים שונים וחשובים. הוא תמך בהקמת מרפאות, בתי חולים, אולמות ספורט, כיתות לימוד ובתי ספר, מועדונים קהילתיים (מרכזי פיס קהילתיים), מרכזים לנוער (כגון שבטי צופים), אולמות לאירועי תרבות, מוזיקה ואמנות, מלגות שכר לימוד ללוחמים משוחררים, מרכזים להכשרה מקצועית, אשכולות פיס וגינות ציבוריות.

תבנית תמונות
פיס ומלווה עממי

מילווה חובה הוא מילווה שהמדינה מחייבת את תושביה לרכוש ממנה, למימון תקציב המדינה. בדומה למס, מלווה חובה הוא תשלום חובה הניתן לממשלה, אך בניגוד למס, איגרת זו תיפרע בבוא העת כלומר אינה סחירה במשך שנים אחדות, ולעתים אינה סחירה כלל (נפרעת על שם המוטב בלבד). תנאיו של מלווה חובה הם פחות טובים מהלוואות שניתנות בשוק החופשי והאזרח בסופו של דבר מפסיד. מלווה חובה, בניגוד למס, מצריך השקעה במעקב אחר הזכויות שמקנה המלווה ובפירעונו (ולכן אנו האספנים נמצא ברוב המקרים אגרות אלו עם תלושים שלא השתמשו בהם לפידיון).

בישראל הוטל פעמים אחדות מלווה חובה, שחושב על-פי ההכנסות של כל תושב ועסק (בדומה למס הכנסה) ועל עסקות מסוימות, כגון מכירת נדל"ן. ב-1952 הוטל מלווה חובה על כל הכסף הנזיל במטרה להוריד את האינפלציה ולסייע לממשלה במימון פעילותה. "מלווה מלחמה" הוטל בעקבות מלחמת יום הכיפורים כאיגרת מלחמה לגיוס הון מן הציבור. "מלווה שלום הגליל" הוטל בתחילתו של מבצע שלום הגליל.

המלווה הלאומי היה מלווה מרצון למימון הוצאות המלחמה, עליו החליטה מנהלת העם, לקראת הקמת המדינה. בישיבה השנייה של מינהלת העם ביום 26 באפריל 1948 הוחלט על עריכת מלווה לאומי בסך 5,000,000 לירות ארץ ישראליות, לשם מימון מלחמת השיחרור. תעודות מלווה שבהן הולוו כספיו של כל מי שרכש תעודת מלווה לסוכנות היהודית, לתקופה של 5 שנים בריבית של 3%.
קיימת זיקה תוכנית וגרפית בין הכרזות של מפעל הפיס לבין אלה של המלווה העממי. שתיהן הושפעו מהקודים הכלכלים והצרכניים של התקופה ומרוח הלאומיות.

למלווי החובה משנות החמישים אין ערך אספני משמעותי מאחר וכמות התעודות שהונפקו היתה גדולה במיוחד.

הערות שוליים

    הוספת תגובה
     

     

    * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.