דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 18: יפה ירקוני

יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגיה - מאוסף הדי אור
משפחת ירקוני ויצרני הפריטים
הדי אור


נוצר ב-11/26/2017

יפה ירקוני הייתה אחת הזמרות המובילות בישראל בשנות החמישים והשישים. וגם אחר כך היא היתה אושייה גדולה. לא בכדי היא היתה כלת פרס ישראל לזמר עברי. ירקוני נולדה ב-24 בדצמבר 1925 בשם יפה אברמוב כבת הבכורה לאברהם ומלכה במשפחה בת שלושה ילדים. הוריה עלו לארץ ישראל מהקווקז בתחילת המאה העשרים. היא גדלה בדרום תל אביב ובגבעת רמב"ם (כיום שכונה בגבעתיים) והחלה את דרכה האמנותית בגיל צעיר, כשיחד עם אחותה ואחיה הצעירים הופיעה בבית הקפה המשפחתי בגבעת רמב"ם. ההרכב שיצרו נקרא "במתי" והוא זכה להצלחה בקרב באי בית הקפה הפופולרי. בהמלצת הזמר שמואל פישר היא התקבלה כרקדנית בלהקת הבלט של גרטרוד קראוס ורקדה במסגרתה במשך עשר שנים. בזכרונותיה כתבה: " גרטרוד היתה האשה הכי חשובה לי בחיי. בזכותה גיליתי עולם חדש. בילדותי גרתי בגבעת רמב"ם....... הגענו אליה ברחוב פרוג בת"א וקיבלה אותנו בשימחה. היא לא ידעה עברית טובה וזה היה מצחיק איך המציאה בעצמה עברית משלה ...."

ב-21 בספטמבר 1944 נישאה יפה ליוסף גוסטין, שהתגייס יום לאחר הנישואין והיה מראשוני המתנדבים היהודים לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה. הוא וחבריו צורפו אחר-כך לבריגדה היהודית. גוסטין נהרג ב-29 במרץ 1945 במערכה על נהר סניו, בזירה האיטלקית.

את ניסיונה הראשון כזמרת קנתה בלהקת "החישטרון" של החטיבה שהוקמה בזמן המלחמה. מספר פזמונים קנוניים זוהו עם יפה ירקוני כגון "אל נא תאמר לי שלום", "שחרחורת" ו"קרה זה רק הפעם" "האמיני יום יבוא, וכמובן "באב אל ואד" שכתב חיים גורי לזכרם של מלווי השיירות כשנה לאחר תום הקרבות. והיו עוד רבים אחרים שהפכו לחלק מפס הקול של החברה הישראלית (דימוי שחוק אבל מאד נכון).

ב-1948 נישאה יפה לשייקה ירקוני, איש ההגנה וממייסדי החי"ש (נפטר ב-29 באוגוסט 1983).

מיד לאחר הקמת המדינה חתמה ירקוני על חוזה עם חברת התקליטים "הד ארצי" תמורת 2 לירות לחודש והחלה להקליט ללא הפוגה כמעט. היא הקליטה מעל 1000 שירים והוציאה 70 תקליטים אריכי נגן וארבע קומפקט דיסק. 400 פזמונים מתוך האינוונטר שלה יועדו לילדים מקצתם היו להיטים. למשל, "עגלה עם סוסה", "קוראים לי ליבי", "אבא שלי" ועוד.

ירקוני נתנה אינספור קונצרטים ברחבי העולם, רובם לקהל יהודי. כך למשל בארה"ב, ברוסיה (בשנת 1989), ביפן (שש פעמים!), בדרום אמריקה, אוסטרליה, דרום אפריקה ובארצות הסקנדנביות. היא הופיעה על הבמות המכובדות ביותר כגון: "קרנגי הול" בניו יורק, ב"ווסטברי מיוזיק הול", ב"אבייברי פישר הול", ב"לינקולן סנטר", בפסטיבל הג'אז במונטריי עם דיזי גלסבי, בלונדון פאלדיום, באולימפיה פריז ועוד. כאן המקום לציין שהיה בסגנון ובקול שלה משהו מאד ג'אזי שהעניק לה ייחוד. היא נפטרה ב- 1 בינואר 2012, בראשית עידן הריאליטי ששינה את פני המוזיקה בארץ.

ב"לא אוסף" שירונים הנרחב שלי יש מספר רב של של שירונים של יפה ירקוני (ואפילו בשמות משפחה אחרים). ברור גם שב"לא אוסף" תקליטים ותקליטונים שלי יש מספר תקליטים בביצוע יפה ירקוני. אבל להגיד שאני אוסף פריטי יפה ירקוני לא יהיה דברי אמת. לפני מספר שנים בשיטוטי בשוק הפשפשים באחד השולחנות בשוק היתה התקהלות רבה. על השולחן הוצגו מבחר גביעים, מדליות, פלקטים, יומנים, תמונות, תקליטים ועוד של יפה ירקוני. בעיקר שבו את לבי הגביעים שהיא קיבלה כהוקרה על הופעה במוצב נידח או בפני חיילי חטיבה זו או אחרת. המוכר רצה למכור את כל האוסף במלואו ואני רציתי לשמר את כל האוסף במלואו. כך רצונותינו התאחדו ונעשתה עיסקה שהיתה כדאית לשני הצדדים (לדעתי יותר לי כי אסופת החומרים יפה מאוד ומשמחת אותי בכל עת, בהגיעי ל"קליניקה").

כשקניתי את האוסף חשתי שאני עושה לא רק לביתי אלא גם לבית הלאומי, כי הצלתי פריטים יקרי ערך שבמדינה מתוקנת היו מוצאים את דרכם למוזיאון.

תבנית תמונות
יפה ירקוני - זיכרונות ונוסטלגי

הערות שוליים

  הפרק הבא

  צפה בתגובות  תגובות על יפה ירקוני (1)

  אילנה לנר

  שלום אני אוצרת תערוכה ליפה ירקוני והאם אפשר לקבל טלפון כתובת מייל של הדי אור תודה אילנה
  יום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח 26 ביוני 2018

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.