דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 19: חומר פרסומי של קק"ל

חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
חומר פרסומי של קק
חומר פרסומי של קק"ל - מאוסף הדי אור
קק"ל
הדי אור


נוצר ב-11/26/2017

מה יותר ט"ו בשבט מאשר קרן הקיימת לישראל? אולי הנטיעות? אהה גם זה קק"ל !!! אולי הקופסה הכחולה שהיתה בכיתה בבית הספר היסודי? אהה גם זה קק"ל!!!. אז אין לי ברירה חוץ מלהגיד כמה מילים טובות על הקק"ל, שבזכותה יש לי אוסף יפה ומרשים ולא מעט זיכרונות.

על תולדות הקק"ל ועלילותיה המזהירות בחיי העם היהודי אפשר לקרוא במאות מאמרים וספרים. ומי שאין לו זמן מוזמן לקרוא בויקיפדיה המופלאה.

חשוב לציין שהקרן הקיימת לישראל עברה הסבת מקצוע: מדגש לאומי לדגש אקולוגי. לא שהאקולוגיה אינה חלק מהלאומיות, אבל היא מתחברת יותר עם החור שבאוזון (גלובליזציה עשירה) מאשר עם החורים שבכיס או בגרבים (לאומיות ענייה). היום כשאומרים "קרן" מתכוונים בעיקר לקרנות הון סיכון. אבל דווקא מי שבסיכון היום זו הקרן הקיימת. לא בגלל שאין לה כסף, אלא בגלל שיש המון פארקים להגן עליהם - מפני שריפות ומפני הישראלים המכוערים (לא אלה שנראו בפרסומים של הקרן הקיימת בעבר הרחוק). פעילות הקק"ל מתמקדת בימינו בהשבחת והכשרת קרקעות לעיבוד ולהתיישבות, ובטיפוח היערות שלנו (נטיעת עצים, סלילת דרכים, ניקוז מים וכדומה).

כשהייתי קטן למדתי להעריץ את הקק"ל, כמו את יתר המוסדות הלאומיים. אולי בגלל זה נעשיתי אספן של פריטי תעמולה. אבל היום אני בעיקר כועס/מופתע/לא משלים/נחרד כשמזכירים לי את הקק"ל. מדוע? רמז לזה נמצא בחוות דעת שפרסם בשנת 2014 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט. להלן קטעים ממנה: "למרות ההיבט הציבורי המהותי של פעולתה, כמעט ואין פיקוח חיצוני על התנהלותה של קק״ל ואין גוף מדינתי המפקח על התנהלותה. הציבור אינו חשוף לדוחות הכספיים ואין כל ערובה חיצונית לכך שפעילותה משרתת בצורה מיטבית את האינטרס הציבורי. לכך יש להוסיף את הקשר ההדוק בין קק״ל למערכת הפוליטית כולל בנושא מינויים בקק״ל".

באוקטובר 2013 הסביר חבר הכנסת דוד רותם בישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט את מניעי ההתנגדות להחלת שקיפות על הקרן הקיימת: "אני לא רוצה שקיפות. כשיבואו מחר לשאול את הקרן הקיימת: איפה המכרז שעשית כשהשקעת פה והשקעת שם? או שקנית קרקעות – אני לא רוצה לתת לך על זה שקיפות, אני לא רוצה שזה ייוודע לאף אחד". אז מהדברים האלה אתם עוד יותר מבינים מדוע יש פער תהומי בין יחסי לאוסף הקק"ל שלי לבין יחסי לעסקני הקק"ל היום.

תבנית תמונות
חומר פרסומי של קק"ל
פרטי הקק"ל הן אבן שואבת לכל האספנים הכבדים של הלאומיות המודרנית ובעיקר למי שמתעניין בגרפיקת התעמולה הציונית. תלי תלים נכתבו על ההשפעות הסובייטיות, על המסרים הנאיבים, על הפשטות הכובשת ועל הפאתוס הקולקטיביסטי שמאפיין אותם ושהוחלף בשנים האחרונות בציניות מחוייכת. אבל אני מעדיף את החיוך הנאיבי והאלטרואיסטי של הקק"ל הישנה על פני החיוך התחמני של העסקנים היום. מזל שאלפי הפריטים שייצרה הקק"ל ההיסטורית נמצאים בידי אספנים כמוני. אחרת, גם אותם היו זורקים לפח בשם הסירוב לשקיפות.

הערות שוליים

    הוספת תגובה
     

     

    * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.