דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 5: בית היתומים ברמת גן

אלימלך דבורקין בחצר בית היתומות ברמת גן
אלימלך דבורקין בחצר בית היתומות ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
בית היתומים ברמת גן
בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבתי היתומים ברמת גן
ילדים מבתי היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מטפלות מבית היתומים ברמת גן
מטפלות מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
ילדים מבית היתומים ברמת גן
ילדים מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
טקסים בבית היתומים ברמת גן
טקסים בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
טקסים בבית היתומים ברמת גן
טקסים בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
הצגת ילדים בבית היתומים ברמת גן
הצגת ילדים בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
טקס בבית היתומים ברמת גן
טקס בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
טקס בבית היתומים ברמת גן
טקס בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
הצגה בבית היתומים ברמת גן
הצגה בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
הצגה בבית היתומים ברמת גן
הצגה בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
טקס בבית היתומים ברמת גן
טקס בבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
כרטיס ביקור של בית היתומים ברמת גן
כרטיס ביקור של בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
בית היתומים ברמת גן
בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
תמונות מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מורי בית היתומים ברמת גן
מורי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
קיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מציל על חוף הים
מציל על חוף הים
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
מזכרת מקיטנה לילדי בית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
מזכרת מבית היתומים ברמת גן
מזכרת מבית היתומים ברמת גן
בימ"ס לצילום וסטודיו נ. גמזו רמת גן
מתוך אלבום תמונות שנקנה בשוק הפשפשים בת"א
בית היתומים ברמת גן - מאוסף הדי אור
בית היתומים ברמת גן - מאוסף הדי אור
הדי אור


נוצר ב-11/26/2017

כידוע, הסיפור מתחיל שנולדים. ובכן, כל מי שנולד ברמת גן קיבל בדרך כלל אלבום תמונות ובדף הראשון ברכות מראש העיר האגדתי אברהם קרניצי. גם לי יש כזה בזכות שנולדתי ברמת גן. ברור שיש לי פינה חמה לעיר הולדתי אשר בה העברתי את 18 השנים הראשונות מחיי. לכן בכל פעם שאני רואה אלבום שכזה, ידי מושטת לבדיקת תוכנו.

לפני מספר רב של שנים כשהסתובבתי בסיור הקבוע שלי בשוק הפשפשים ביפו ראיתי אלבום ישן שקרץ לי. פתחתי אותו ולעיני נגלו מספר רב של תמונות ילדים בחוף הים. הם נשאו שלט שעליו היה כתוב בו: קיטנת ים, חוג ידידי המוסד ברמת גן. על שלטים צויינו שמות שונים נוספים. ברור שמה ששבה את ליבי יותר מכל היתה תמונה (מבויימת) של המציל אשר על החסקה. זה עם המגפון האימתני אשר נשא את צעקתו מהחוף למרחקי האופק: "כולם לא להתרחק מהחוף. לזוז ימינה / שמאלה, לצאת מהמים" וכו'. כמו כן האלבום כלל גם מספר תמונות עם אוטובוס מדגם שוסון הצרפתי (מאז הצלחתי גם להשיג את שלט הלוגו שהיה בחזית האוטובוס אבל זה כבר סיפור אחר). האלבום נראה מענין ולכן קניתי בלי שום ידיעה מה אני קונה. ברור שהתחלתי לבדוק ולבחון מה העליתי בחכתי. התחקיר העלה שמדובר בילדים מבית היתומים ברמת גן.

ברחוב אלימלך (אשר בהתחלה נקרא רחוב מרגוע) נמצא בנין רחב מידות בן שתי קומות שנבנה בשנת 1937 על מגרשו של אלימלך דבורקין, מראשוני העיר ומייסדיה. בנין זה שימש כבית ליתומים מכל חלקי הארץ. הם התחנכו בו על ברכי ערכי העבודה והיצירה ונשמו את האוויר הבריא של הגבעות מסביב (היום האוויר ברמת גן פחות בריא).

איסר-לייב בלובשטיין, אביה של המשוררת רחל, יזם את הקמת בית היתומים הזה באזור תל-אביב. לימים חיפש מגרש לבנות עליו בית ולשכן בו את יתומיו. אלימלך דבורקין, שקרא ידיעה על כך בעיתון, נענה למשאלתו של בלובשטיין ותרם את מגרשו הגדול שהיה צמוד לצריף שבו  התגורר עם רעייתו. כלומר הוא תרם את רוב רכושו לטובת הילדים. מעשה די מדהים שנראה היום, בעידן הנדל"ן כהזוי. היו ימים והיו ערכים.

בית היתומים הסב אושר רב לאלימלך וחנה דבורקין שהיו חשוכי ילדים. בראיון אמר: "מאושרים אשתי ואני לראות את דור היתומים הצעירים מתחנך ככה על מגרשנו ולנו מספיק בהחלט הצריף הקטנטן". "אני אוהב את הילדים הללו שסביבנו בגן". אבן זיכרון לאלימלך דבורקין ורעייתו חנה ניצבת בחזית הבית הפונה לרחוב. בבית היתומים התגוררו בחדר אחד כ- 20 ילדים - ניצולי שואה, יתומי מלחמת העצמאות, לצד ילדים עזובים אשר הוריהם מסיבות שונות לא יכלו לגדלם.

הקבלן שבנה את הבנין ב-1937 עשה זאת בהתנדבות !!!!! קולנוע אורדע (שהיה הקולנוע הראשון ברמת גן) הקדיש את כל ההכנסות של ההצגה הראשונה (המחזמר מטרופוליטן) כתרומה לבית היתומים.

דבורקין הפיק אירועי התרמה רבים ומכאן השלטים של קיטנת הים שנושאים שמות שונים. ההתרמה הקנתה לאדם התורם אפשרות להצטרף לאוטובוס המוליך את הקבוצה ולהצטלם עם הילדים למזכרת בחוף הים.

בערבי התרמה הגיעו מכובדי העיר. בתמונות מופיעים דוד מלמדוביץ (ממלא מקום של אברהם קרניצי - אש העיר, הרב צבי מרקוביץ (הרב הראשי של רמת גן) הרב אושפיזאי, שרה קרניצי (אשתו השלישית של אברהם קרניצי), אלימלך דבורקין ואשתו חנה.

תבנית תמונות
אלבום תמונות של בית היתומים ברמת גן

לאחר מותו של אלימלך דבורקין, בתחילת שנות ה-60, ניהלה רעייתו חנה גיטל מאבק משפטי מול אגודת בתי היתומים והיתומות (בית יתומים ברמת גן חסה תחת המעטפת שלהם) במטרה לקבע את ייעודו של הנכס לצמיתות. בשנת 1966, לאחר מותה, חתמו מנהלי עזבונה על הסכם פשרה עם האגודה. ההסכם קבע כי הנכס יוכרז כהקדש וישמש בית ליתומים ויתומות. על אגודת בתי היתומים והיתומות הוטלה המשימה לשמר את ייעודו המקורי. עם זאת, בהסכם הפשרה מופיע סעיף המתיר לאגודה למכור את הנכס באישור בית המשפט המחוזי בתל אביב, בתנאי שהוא יועבר לקרקע חליפית שתרכש עבור העברתו. בטאבו נכתבה הערה כי "האגודה תימנע מלעשות עסקה של העברת הבעלות או זכות הענקת חכירה לאחר".

למרות הסעיף הזה, בשנת 2008 מכרה האגודה את הנכס לחברת אלאר שבבעלות היזם תמיר ארביב. בית המשפט התבסס על הסכמת רשם ההקדשים לעסקה ואישר את מכירת הנכס. האגודה טענה כי ברמת גן אין מספיק ילדים הזקוקים לסיוע והצהירה כי בכוונתה להקים מוסד חלופי בביתר עילית. הידיעה על כך הסבה לי מפח נפש. נוצרה בי תחושה שרימו את המתים רחבי הלב ובגדו במורשתם.  בבדיקה שערכתי מתברר כי  היום פועלים במקום ארבעה גני ילדים וגם ביה"ס התיכון האנטרופוסופי "זומר". אולי יש בזה סגירת מעגל סמלית לזוג דבורקין שהיה חשוך ילדים.

הערות שוליים

    הפרק הבא

    הוספת תגובה
     

     

    * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.