דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 1 מדרגים

בית כנסת איצקוביץ בבני ברק

בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
אלי קובין
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
בית הכנסת תפארת צבי איצקוביץ, בני ברק
עוז אלמוג
אליעזר היון, עוז אלמוג


נוצר ב-8/21/2013

רקע היסטורי

בית הכנסת איצקוביץ הוא בית הכנסת הפעיל ביותר בעולם היהודי, והוא שייך לטיפוס בתי הכנסת המכונה בשפה העממית 'שטיבלאך'. על פי הערכה פוקדים אותו בכל יום כ- 17,000 מתפללים. שמו הרשמי הוא 'תפארת צבי', אלא שהוא מכונה בפי כל בית הכנסת 'איצקוביץ' על שם מייסדו צבי איצקוביץ.

איצקוביץ היה גר צדק שחי בתקופת המנדט הבריטי בעיר בני ברק. הוא חפץ שהתנועה שליד ביתו תחדל בשבת קדש, ועל כן הפך [בעצת ה'חזון איש'] את אחד מחדרי ביתו לבית כנסת פעיל. כידוע, על פי חוקי המנדט, רחוב שבו שוכן בית כנסת נסגר לתנועה ביום השבת. בעקבות בניית בית הכנסת וחסימת התנועה בשבת בעורק המרכזי שעבר בסמוך לו, סללו הבריטים את הכביש המוכר היום כ'רחוב ז'בוטינסקי'.

כאמור, איצקוביץ הסב חדר אחד מחדרי ביתו לבית תפילה קטן, אלא שעד מהרה הפך הבית כולו לבית הכנסת שוקק, ובני הזוג איצקוביץ עברו להתגורר ברפת שבחצר. עם השנים התרחב בית הכנסת והוא מכיל כיום חדרים רבים, ושוקק מתפללים בכל שעות היממה. בית הכנסת נמצא ברחוב הרך שך, ונחשב לאחד מסמליה של העיר בני ברק.

הרב אהרן מילצקי הוא הדמות שהיתה מזוהה עד לפני שנים ספורות עם הפעלתו של בית הכנסת. רב זה, היה יושב ראש העמותה של המוסד, ושימש כיד ימינו של הרב אלעזר שך מנהיג הציבור החרדי במאה הקודמת. הרב מילצקי היה תלמיד חכם, בעל כושר לדיינות והקדיש את כל כולו לבית הכנסת. הוצאות בית הכנסת נפלו על כתפיו, ובשלב מסוים גם נאלץ לשעבד את ביתו הפרטי לטובת הפעלתו.

לאחר פטירתו של מילצקי נכנס לנעליו הגבאי הנמרץ יצחק שיינין, שמנהל כיום את המפעל העצום הזה במסירות ובתבונה יוצאות דופן. שיינין שוהה במקום כעשרים שעות ביממה, ומנהלו ממשרדו הממוקם בצידי המבנה.

התרחבות ואחזקה

עם תחילת פעילותו תפס מבנה בית הכנסת רק כשליש מן השטח הפועל כיום. ריבוי המתפללים, הביא את עמותת בית הכנסת להחלטה לקנות את השטח שבסמוך לו, ולהרחיב את המקום. בקומה הראשונה קיימים היום שישה חדרים בני 27 מ"ר, ובקומה השניה קיים בית מדרש גדול, הכולל מפלס עליון של עזרת נשים. בבית מדרש זה נמסרים שיעורי תורה לאורך כל שעות היום.

בית הכנסת לא מסובסד על ידי כל גורם כלשהו. רק המתפללים ותרומותיהם מחזיקים את המקום. אין צורך לומר שההוצאות עצומות. שכר המנקים בלבד עומד על 7000 שקלים בחודש, כאשר חומרי הניקיון מגיעים לסכום החוצה את סך 2000 השקלים. זאת מבלי להזכיר הוצאות שוטפות אחרות כמו חשמל, מים, מחשוב, ריהוט, שיפוץ, תחזוקה, ועוד.

פנים בית הכנסת

איצקוביץ הוא ההפך הגמור ממקום מפואר והדרו דווקא בצניעותו הסגפנית. החדרים פשוטים, אם כי נקיים ומסודרים, והרהיטים נועדו למלא את תפקידם ותו לא. הדבר צפוי לאור העובדה שמדובר בשטיבלאך, כלומר בבית כנסת המשמש עוברי אורח ולא קהילה ספציפית. בבית הכנסת שבקומה השניה, האולם הדור מעט יותר. הוא מכיל ארון הקודש גדול ובימה המגולפים משיש וחלונות וויטראז' עם ציורי עשרת השבטים. בכל חלון בו מוצג שבט, מצוין גם תאריך הולדתו, ותאריך פטירתו שחל תמיד באותו יום, כך על פי תורת האר"י ז"ל. בנוסף, לכל שבט צבע משלו (מידע נדיר ובלתי מוכר זה, התקבל על ידי אחד ממורי דרכו של בית הכנסת - הרב מרדכי גרוס, שחקר את הסוגיה לעומקה, והגיע למסקנה בדבר צבעו המיוחד של כל שבט).

באיצקוביץ אין כרזה או תמונה של תפילות 'מודים דרבנן' ו'בריך שמיה' כמקובל ברוב בתי הכנסת. לדברי הגבאי הסיבה לכך נעוצה בריבוי המתפללים שעשוי להביא לידי מחלוקת (כל ציבור מושך לכרזה שלו). הגבאי שיינין אומר: "לא ניתלו כי לא יהיה לדבר סוף. יתר על כן, אין צורך בהצגת התפילות על הקירות, שכן הכל נמצא כיום בסידור באותיות מאירות עיניים". זו דוגמא לגישתו התכליתית והחכמה של הגבאי הזה.

זו גם הסיבה שבבית הכנסת אין גם עלונים, ולא פרסומי צדקה. 'בית הכנסת מיועד לתפילה בלבד', אומר שיינין, ומספר כי הרב שך ז"ל, קבע כי בית כנסת זה יהיה נקי מכל אלמנטים של מסחר וכדומה, שאינם שייכים באופן ישיר לתפילה. לשם כך הוא הציב בכניסה לבית הכנסת מתקן בן שלשה מדפים, ורק בו ניתן להציג את כל העלונים, והמודעות.

מידי יום, עובר בית הכנסת ניקיון יסודי. כמות המתפללים העצומה והלכלוך הנוצר באופן טבעי מאלצים את ההנהלה להחזיק צוות של מנקים השוטפים מידי לילה [מ- 12:30 ואילך] את חדרי בית הכנסת. בדרך כלל נמשך הניקיון עד לשעות הבוקר.
בבית הכנסת מותקנות מצלמות אבטחה [באדיבות חברת 'שמירה כהלכה'], המפקחות על המקום 24 שעות ביממה. תופעה זו, שאינה מוכרת מבתי כנסת אחרים, הופיעה לדברי הגבאי בעקבות זיהוי של טיפוסים שליליים. בעיקר מסוממים, המנצלים את העובדה שהמתפלל החרדי לא נחשף לאנשים מסוגם ואינו יכול לזהות אותם. הם שוהים במקום ומבקשים עזרה, או ליתר דיוק מנצלים את המתפללים. בנוסף, כמות המתפללים העצומה, מפתה גנבים המבקשים למצוא חפצי קדש יקרים כמו תפילין שאנשים שכחו במקום.

פעילות שוטפת

כאמור, על פי הערכה מבקרים בבית הכנסת מדי יום כ- 17000 מתפללים. הגבאי מספר כי חברה לסטטיסטיקה בדקה את העניין ומסרה לו את המספרים. בנוסף נבדקו נתונים [תחזוקתיים] נוספים המאמתים אומדן מדהים זה. בית הכנסת פתוח 24 שעות רצופות 364 ימים בשנה [להוציא את חג הפורים, ועל כך בהמשך]. התפילות נערכות במשך היום כולו, כך ששכיח למצוא מנין לערבית באחת השעות הקטנות של הלילה. מיד בסיומה מגיעים המתפללים הראשונים לתפילת שחרית בוותיקין. כך גם לגבי הגבול הדק בין שחרית למנחה. בשעות הבוקר המאוחרות, שלא לומר שעות הצהריים, מופיעים לא מעט יהודים שהתעוררו משנת הבוקר הארוכה שלהם כשהם קוראים את שמע של שחרית ולצידם מתארגן מנין לתפילת מנחה. גם אנשים שחזרו מחו"ל, או עומדים בפני נסיעה ארוכה, מוצאים את המניין שלהם בשעותיהם הבלתי שגרתיות. שכיח למצוא כמעט בכל מנין, יהודי שמבקש לעלות לתורה ולברך את ברכת 'הגומל' הנאמרת לאחר חזרה ממדינות רחוקות. המניינים כולם מלאים ושוקקים חיים. מצלמות האבטחה של בית הכנסת מכסות חמישה מתוך ששת החדרים של ה'שטיבלאך'.

בחג הפורים נסגר בית הכנסת למספר שעות, כדי לא לאפשר לנערים או לחוגגים שתויים להיכנס בשעריו, ולהתפרע במקום. זהו היום היחידי במשך השנה שהמקום נסגר. לגבאי בית הכנסת המיוחד הזה נועדו תפקידים נוספים מעבר לתפקידי המנהלה. הוא נדרש להיות שוטר, עובד סוציאלי, מנהל ארגוני, ופסיכולוג. לא פעם הוא נאלץ לסלק מתפלל מן המקום. בשעות הלילה חשוב לוודא שלא הסתננו גורמים שליליים כדי למצוא מקלט במקום. הוא גם מחויב לשמור על הסדר בשעות התפילה.

נוסח תפילה

תקנון יסוד בית הכנסת קבע כי במקום יתפללו אך בנוסח אשכנז. אבל התקנה נכפית רק בבית המדרש הגדול ובכל שאר החדרים אפשר להתפלל בכל נוסח. בבית הכנסת ניתן למצוא סידורים בנוסחים שונים, מאשכנז וספרד, ועד לעדות המזרח ונוסח תימן על ענפיו. כל אדם רשאי להיכנס, לארגן מניין משלו, ולגשת לעמוד החזן בנוסח המקובל עליו. עם זאת, מדגיש הגבאי, צריך הדבר להיות בגדר הנורמה. 'אם מישהו יבקש לערוך תפילה ארוכה, נוסח יום כיפור, ביום חול, אני אמנע זאת ממנו'.

התפילות בשבת

למרבה ההפתעה בשבת, מקיים בית הכנסת שלשה מנינים בלבד - מנין וותיקין, ושני מניינים בהתאם לזמני קריאת שמע. גבאי בית הכנסת מספר כי בעניין זה הוא התייעץ עם גדולי הרבנים שפסקו לו כי אין לקיים מניינים לאחר 'זמן קריאת שמע', כלומר לאחר שזמן התפילה חלף מבחינה הלכתית. לשאלה המתבקשת, מדוע ביום חול מתקיימים מניני שחרית עד לשעות הצהריים ואין התחשבות בפסיקה ההלכתית, משיב שיינין כי על כך אמרו לו הרבנים שמצב זה כבר קיים ואין לשנותו. רק בשבת הוא מנוע להפעיל מניין שאינו תואם את רוח ההלכה. כדי למנוע מאנשים לארגן מניין בניגוד לכללי המקום, נועל הגבאי את ארונות הקודש, ולמתפללים אין יכולת להוציא את ספר התורה.

פיקנטריה

שיינין מספר כי: יום אחד או ליתר דיוק לילה אחד, התקשר אליו יהודי וסיפר שאיבד את התפילין האישי. השעה היתה רבע לאחת אחרי חצות. "לשאלתי מתי איבדם ענה היהודי כי עבר כבר שבוע אך כעת הוא נזכר ולכן הוא מתקשר. זו תופעה שיכולה להתרחש רק באיצקוביץ, בה הגבאי מקבל טלפון בשעות הקטנות של הלילה על תפילין שאבדו".

עוד מספר הגבאי, כי במצלמות האבטחה נקלטים לא מעט גנבים 'קטנים' המנסים את מזלם בגניבת חפצים מן המתפללים. במקרים כאלו ניגש הגבאי ומבקש מהם בתקיפות לעזוב את המקום. לא ניתן להזמין משטרה על כל גניבה קטנה, ועל כן הגבאי מציע להם בנימוס 'לחפש את מבוקשם' בבתי כנסת אחרים.

בבית הכנסת מתערמים לא מעט חפצים שנשכחו על ידי המתפללים: ספרים, בגדים, מטריות, תפילין. הנהלת בית הכנסת מסרבת לאחסן את האבידות לתקופה ארוכה. הסיבה לכך לגמרי פרקטית: החשש שבית הכנסת יהפוך למחסן ענק והכניסה אליו תהיה חסומה בהררי פריטים. עם זאת, מוכן הגבאי לשמור את האבידות במשך שבועות ספורים. כדי לזכור את תיארוכו של חפץ, מקבל כל פריט מדבקה בצבע מסוים המותאם לאותו שבוע. המדבקה מוחלפת בצבע אחר כעבור שבוע.  לאחר תחלופה של מספר מדבקות, יודע הגבאי כי פרק הזמן שנקבע לשמירת הפריט חלף, והוא תורם אותו לעמותה שמחלקת אותו לנזקקים.

בבית הכנסת איצקוביץ יושם לראשונה רעיון המבריק של שיינין למזג את האוויר באמצעות מכונת מטבעות. מתפללים החפצים בהפעלת המיזוג, משלשלים מטבעות בדומה להפעלת מדחן חניה. כיום, מיושמת טכניקה זו בבתי כנסת ובתי מדרש רבים ברחבי הארץ. במשרדי בית הכנסת נמצאת מכונה הפורטת מטבעות לפי סוגם (כמקובל בבנקים). המכונה נועדה למיין את התרומות.
בכל אחד מן הצומות ממלא צוות בית הכנסת מיכל ענק בן 500 ליטר של מיץ פטל קר ומרענן. ממיכל הפטל המוצב על גג הבית זורם הנוזל לשנים עשר ברזים הקבועים מחוץ למבנה והמון רב מרווה את מצאונו במוצאי הצום. מלבד 'פטנט הפטל'  מציעים הגבאים גם עוגות ומיני מתיקה.


מילות מפתח

בני-ברק | יצחק-שיינין | בתי-כנסת | מיזוג-אוויר

הערות שוליים

  צפה בתגובות  תגובות על בית כנסת איצקוביץ בבני ברק (4)

  יוסף

  yosefcohen23@yahoo.com
  שקלתי לחזור בתשובה ואז קראת בדבר הארי הקדוש שבורא עולם הנקרא אור האינסוף מסר את התורה לקליפות לזון ולכלכל את העולם מסתבר ש-יהוה או מה שאנו מכנים הקב"ה נברא יחד עם 4 עולמות אבי"ע (אלה לעומת אלה) והוא בסך הכל קליפה דתית ולא בורא עולם עצמו ע"פ הארי סוד גדול הוא בקבלה שבעידן הגאולה אור האינסוף שאינו מקפיד על על תחומים וצמצום מעצם היותו אינסופי "מכה על המסך ומזכך אותו מכל עביותו" כלומר יפרק את החומות וישחרר את האנושות מכבלי הדת ובתי הכנסת יוחלפו בבתי מרחץ ותענוגות כמו אצל שלמה המלך והקב"היימח שמו יושמד ולא יוכל להביא עלינו יותר צרות, עוני, שואה וכו רציתי בקשה לדעת מה דעתכם בעניין
  יום שלישי ה' באדר תשע"ח 20 בפברואר 2018

  יוסף

  yosefcohen23@yahoo.com
  שקלתי לחזור בתשובה ואז קראת בדבר הארי הקדוש שבורא עולם הנקרא אור האינסוף מסר את התורה לקליפות לזון ולכלכל את העולם מסתבר ש-יהוה או מה שאנו מכנים הקב"ה נברא יחד עם 4 עולמות אבי"ע (אלה לעומת אלה) והוא בסך הכל קליפה דתית ולא בורא עולם עצמו ע"פ הארי סוד גדול הוא בקבלה שבעידן הגאולה אור האינסוף שאינו מקפיד על על תחומים וצמצום מעצם היותו אינסופי "מכה על המסך ומזכך אותו מכל עביותו" כלומר יפרק את החומות וישחרר את האנושות מכבלי הדת ובתי הכנסת יוחלפו בבתי מרחץ ותענוגות כמו אצל שלמה המלך והקב"היימח שמו יושמד ולא יוכל להביא עלינו יותר צרות, עוני, שואה וכו רציתי בקשה לדעת מה דעתכם בעניין
  יום שלישי ה' באדר תשע"ח 20 בפברואר 2018

  תומר

  shlo6@bezeqint.net
  האם ניתן לשלוח שמות לתפילה? אנא התפללו על תומר בן אופירה לבריאות הגוף ובעיקר הנפש. תבורכו
  יום חמישי ה' באלול תשע"ו 8 בספטמבר 2016

  אשר

  המאמר מיושן לאחרונה נוספה עוד קומה ובה 7 בתי תפילה מפוארים בצורה יוצאת מהכלל והפער זועק לשמים בין הקומה האמצעית המוזנחת בצורה איומה המעוררת חילול השם לבין הקומה התחתונה ניכר שההזנחה היא שיטתית כיון שיש שם שתי בתי תפילה פיראטיים לא חוקיים שהקירות עשוים מעץ ובאופן כללי בכל הקומה הקירות אינם מצופים וכ"ו אנו תקווה שהגבאי הפעלתן יפעל בהקדם לשינוי
  יום רביעי ל' בסיון תשע"ה 17 ביוני 2015

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.