דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 1 מדרגים

פרק 8: חטיבת ביניים דיר-אל-אסד

טקס סיום פרויקט מיכאל בחטיבת ביניים דיר אלאסד
טקס סיום פרויקט מיכאל בחטיבת ביניים דיר אלאסד
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
ימי שיא בערבית
ימי שיא בערבית
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
טקס סיום פרויקט
טקס סיום פרויקט
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
קרוונים בחטיבת ביניים דיר אלאסד
קרוונים בחטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
טקס סיום פרויקט
טקס סיום פרויקט
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדת מחשבים, חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
"רופאים צעירים", חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
מעבדה בחטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חדרים לעבודה פרטנית עם תלמידים
חדרים לעבודה פרטנית עם תלמידים
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חדר מורים
חדר מורים
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חדר אחות
חדר אחות
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חדר אחות
חדר אחות
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
כיתה מקדמת
כיתה מקדמת
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
ראניא חליל
חדר מוסיקה
חדר מוסיקה
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
חדר אומנות
חדר אומנות
ראניא חליל
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
להקת בית הספר ביום האם
להקת בית הספר ביום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
יום האם
יום האם
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד
טקס סיום פרויקט
טקס סיום פרויקט
מורי חט"ב דיר אלאסד
חטיבת ביניים דיר אלאסד

אספה מידע, עיבדה וערכה: ראניא חליל

עריכה לשונית: טל פזנוצר ב-8/9/2012

רקע כללי

בית הספר דיר אל אסד הינו מוסד חינוכי ממלכתי המשרת את תלמידי הכפר דיר אל אסד ואת תלמידי הכפר השכן, בענה.
בית הספר מהווה חטיבה עצמאית, אשר נוסדה בשנת 1993 וקיימת מזה כ-17 שנים בקצה הדרומי-מערבי של הכפר דיר אל אסד. בית הספר מקבל תלמידים בעיקר משני בתי ספר יסודיים בכפר.

בשנת הלימודים הראשונה של בית הספר (שנה"ל תשנ"ד 93/94) מספר התלמידים והכיתות  היה קטן. סה"כ למדו בו באותה שנה כ-154 תלמידים ב-4 כיתות לימוד. צוות המורים מנה אז כ-14 איש. לאחר פחות מעשור (בשנת 2011) מספר התלמידים הכולל גדל לכ-760. מהם כ-52% בנים וכ-48% בנות. מספר הכיתות עלה ל-23 (8 כיתות ז', 8 כיתות ח', 6 כיתות ט' וכיתה מקדמת אחת בת 13 תלמידים). מספר המורים עלה לכ-54.

אידיאולוגיה בית ספרית וערכי יסוד

חזון בית הספר

 1. ביה"ס יטפח בתלמיד את כישוריו החברתיים – תקשורת בין אישית, שיתוף פעולה ומתן עזרה הדדית תוך טיפוח אוירה של סובלנות וקבלה של השונה והאחר.
 2. ביה"ס יקבל ויכבד את השונות הקיימת בין התלמידים. שונות זו נובעת מרקע שונה ומנתוני אישיות שונים של כל תלמיד. בית הספר יפעל להיענות לשונות זו בגיוון שיטות ההוראה והתאמתן לצורכי התלמידים השונים.
 3. ביה"ס יפעל מתוך תפיסה שהתלמיד נמצא במרכז ומהווה חלק אינטגרלי מהמערכת הבית ספרית.
 4. ביה"ס יסייע לתלמיד להגשים את הפוטנציאל שלו בכדי שיוכל לממש את שאיפותיו בחיים.
 5. ביה"ס שואף לאפשר לכל תלמיד ללמוד בהתאם ליכולתו, סגנון למידתו ותחומי התעניינותו.
 6. תפקידו של המורה הוא להפעיל, להדריך ולהנחות את תלמידיו במערכת הפעילויות הכיתתיות המגוונות תוך קיום מגע רצוף ובלתי אמצעי עימם.
 7. ביה"ס יפעל למען השתלבותם המיטבית של תלמידיו בחברה הישגית. שאיפתו היא לבוגר  שיכול להיות  "לומד עצמאי". ביה"ס יפעל להגברת והעלאת רמת ההישגים של התלמידים.
 8. ביה"ס יעודד אחריות אישית של התלמידים.
 9. ביה"ס יפעל בתיאום עם משפחת התלמיד וייצור אקלים של אמון וקבלה הדדית. ביה"ס ישאף להצמיח תלמיד המקיים אורח חיים הוגן בקהילתו, המבין את תפקידו בחברה דמוקרטית ותורם לחברה ולמדינה.
 10. פיתוח מודעות התלמיד והכשרתו להתפתחות הטכנולוגית העולמית ע"י קיום סדנאות, חוגי העשרה, הרצאות ושימוש במחשבים וטכנולוגיה מתקדמת.
 11. ביה"ס ידגיש את לאומיותו של התלמיד יחד עם היותו אזרח ישראלי נאמן למדינה.

תקנון בית הספר

זכויות התלמידים

 • זכותו של התלמיד לקבל את הקשבתם של המורים ובעלי התפקידים בבית הספר.
 • זכותו של התלמיד לקבל יחס של כבוד ולשמור על פרטיותו.
 • זכותו של התלמיד לפנות למורה, מחנך, יועץ או מנהל לטיפול בכל בעיה תוך תיאום מראש.
 • זכותו של התלמיד לקבל מידע ברור אודות תוכנית הלימודים ואופני ההערכה ומתן הציונים הסופיים.
 • זכותו של התלמיד לא לבצע יותר מבחינה אחת ליום.
 • זכותו של התלמיד להשתתף בפעילויות הבית ספריות תוך שמירה על התנהגות מתאימה והולמת.
 • זכותו של התלמיד להעמיד את עצמו לבחירות בכיתה.

חובות התלמידים

 • חובה על כל תלמיד לבצע את הדרישות המוטלת עליו ולהצטייד באמצעים הלימודיים הנדרשים.
 • לעמוד בכל החוקים המוזכרים בתקנון בית הספר.
 • להתייחס בכבוד אל המורים, התלמידים והעובדים בבית הספר.
 • להימנע מלהשתמש בכל סוג של אלימות.
 • לשמור על שלמות בית הספר ותכולתו.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בסלולר בבית הספר.

תלבושת והתנהגות (הופעה לביה"ס, איחורים, חיסורים, שחרורים ותורנות)

 • על התלמיד לשמור על ניקיון גופו ובגדיו.
 • על התלמיד להתלבש בלבוש מתאים ומאורגן.
 • על התלמיד לנעול נעליים מתאימות.
 • על התלמיד להקפיד על לבוש בית ספרי אחיד.
 • אסור על התלמיד לכבוש כובע בבית הספר.
 • אסור על התלמיד או התלמידה להתאפר או לענוד יותר מזוג עגילים אחד.
 • על התלמיד להיות מוכן לפני תחילת השיעור ולקבל את פני המורה.

סביבה פיזית

מבנה בית הספר

 • המבנה הצפוני - כולל 8 כיתות שכבה ח' ו- 3 כיתות שכבה ז'. כולל גם שתי מעבדות מחשבים, חדר הקבצות, 5 תאי לימוד פרטני, חדר יועצת, חדר מוזיקה וחדרים נוספים המיועדים לשימוש תוכנית השילוב.
 • המבנה הדרומי - כולל 8 כיתות שכבה ט', הנהלה, מזכירות, חדר מורים, מקלט, מעבדת מדעים וחדר הקבצות.
 • חמישה קרוונים המיועדים ל-5 כיתות שכבה ז'. בנוסף, חדר אחיות וחדר כיתה מקדמת.
 • שתי חצרות גדולות.

הסביבה הלימודית

כיתות הלימוד ושאר החדרים בבית הספר מצוידים במזגנים וחלונות מסורגים. בבית הספר קיימת רשת אלחוטית המאפשרת לסגל המורים להגיע עם מחשבים ניידים ולגלוש באופן חופשי. בנוסף, עומדים לרשות התלמידים עמדות אינטרנט במעבדות המחשבים. בשנה האחרונה נבנה אתר בית ספרי המרכז בתוכו את כל הפעילות הבית ספרית. האתר נבנה ע"י רכז התקשוב בבית הספר והוא מכיל מידע לתלמיד ולכל שאר המתעניינים. מורים רבים נעזרים באתר הבית ספרי לצורכי ההוראה השוטפת.

תלמידים

בבית הספר לומדים כיום כ- 760 תלמידים מכיתה ז' עד כיתה ט'. מהם כ-52% בנים וכ-48% בנות. כל תלמידי בית הספר הם תושבי הכפר דיר אל אסד והכפר השכן, בענה. התלמידים מגיעים לבית הספר לבושים בתלבושת אחידה עם סמל בית הספר. בתחילת יום הלימודים מתקיים מסדר בוקר ובסוף היום מסדר יציאה.

קבלת תלמידים מתבצעת באמצעות תכנית המעברים שמופעלת בבית הספר. נערך לו"ז של כמה מפגשים שמבצע בית הספר בתיאום עם יועצת בית הספר ובתי הספר היסודיים בכפר. לקראת שנת הלימודים החדשה מגיעים תלמידים מכיתות ו' בבתי הספר היסודיים להתרשם מבית הספר, מהמורים וממגמות הלימוד. תלמידי בית הספר מלווים את הילדים בסיור.
 

בעלי תפקידים

צוות בית הספר

צוות בית הספר (נכון לשנת 2011) מורכב ממנהל, סגן ראשון, סגן שני ו-54 מורים. כמו כן ישנם מזכירה, אחות, לבורנט, שרת ו-3 עובדות ניקיון.

מחנך הכיתה

תפקידו של מחנך הכיתה בבית הספר מתמקד בהנחלת ערכים מרכזיים לתלמידים: הקניית הרגלי למידה, הקניית ערכים ונורמות חברתיות; מעקב אחר התפתחותו והשתלבותו של התלמיד בכיתה בתחום הלימודי והחברתי; טיפול בעניינים פדגוגיים וריכוז הערכות של מורים מקצועיים; טיפול בבעיות משמעת והפרת סדר לפי תקנון בית הספר; טיפול באיחורים ובהיעדרויות; פיתוח חיי חברה ומתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

רכזי שכבות

רכזי השכבות אחראים על ארגון והפעלת השכבה מבחינה לימודית ,חברתית וחינוכית. הם אחראים על ארגון, ביצוע ותיאום הפעילות החברתית והתרבותית בשכבה ועל מעקב רצוף אחר התלמידים בתיאום עם המחנכים ורכזי המקצועות.

הרכזים מבצעים תיאום הדדי עם שאר מרכזי השכבות. הם מספקים גיבוי וחפיפה, במקרה הצורך, תוך שיתוף פעולה הדוק ושוטף. הם אחראים על שיתוף הפעולה עם ועדי ההורים הכיתתיים ועם ועד ההורים המרכזי. כמו כן, אחראים על שמירה של קשר הדוק עם הורי התלמידים לצורך דיווח על המצב הלימודי והמשמעתי.

רכז השכבה אחראי גם על חינוך לערכים –  שמירה על הרכוש וניקיון הציוד ומעקב אחר קישוט במקומות המותרים לכך. כמו כן, הוא אחראי לטיפול בבעיות השונות של מורי השכבה, המחנכים והתלמידים.

רכז מגמה/ רכז מקצוע

רכז המקצוע אחראי על עבודת המורים המקצועיים ועל הכנת תוכנית הלימודים של המקצוע. הוא קובע באילו ספרי לימוד יהיה שימוש ואילו דגשים יושמו בלימוד המקצוע. הרכז אחראי על בדיקת הספק החומר של המורים, ביצוע השתלמויות למורים ובדיקה וניתוח של הישגי התלמידים במקצוע. תפקידו לקבוע את דרכי ההערכה והרכב הציונים. המורים של המקצוע מחויבים להגיש לו תוכנית עבודה ודו"ח מעקב על הפעילות בכיתה.

רכז חינוך חברתי

תפקידו העיקרי של רכז החינוך החברתי הוא בסיוע בנושא החינוך לערכים בבית הספר. הרכז בונה תוכנית עבודה שנתית המכילה פעילות ייחודית עבור כל שכבה ושכבה. התוכנית מתמקדת בתחום החינוך הערכי: חינוך לדו-קיום, לערכים של דמוקרטיה ואזרחות פעילה, כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות וטיפוח יוזמה ואחריות של התלמידים. כמו כן, הוא אחראי על טיפוח חזות בית הספר במישור האסתטי ועל פיתוח הצדדים האומנותיים והיצירתיים של התלמידים. בנוסף הוא אחראי על קיום הווי בית-ספרי, מסדר הבוקר, מסיבות בית ספריות וקיום קשר הדוק עם ועד ההורים.

רכז ביטחון

רכז הביטחון מופקד על ביטחונם ובטיחותם של התלמידים והמורים בבית הספר. תפקידו להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות ושעת החירום. הוא אחראי על הפן הבטחוני של הפעילויות החוץ בית ספריות ועליו להיות בקשר עם קב"ט מוסדות החינוך של הרשות בזמן היעדרות המנהל.

יועצת חינוכית

היועצת החינוכית אחראית על הפן החינוכי-טיפולי של החיים בבית הספר. היא מספקת ייעוץ להורים והדרכה של המורים בנושאים חינוכיים ורגשיים. היא מספקת מענה טיפולי להורים ולתלמידים במגוון נושאים ומבצעת התערבויות כיתתיות בנושא מעברים ובנושאים התפתחותיים שונים. כמו כן, היא מסייעת למחנכת בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים ומסייעת במצבי חירום בבית הספר.

רכז תקשוב

רכז התקשוב אחראי לתחזוקתו השוטפת של האתר הבית-ספרי ומסייע למורים ולתלמידים בשימוש באתר (ארגון סיסמאות, הכנסת קבצים לאתר וכו'). הרכז מסייע בהכנת תכניות לימוד מתוקשבות (מטלות מקוונות, מצגות ועוד) ואחראי על מעבדת האינטרנט.

מקצועות לימוד

בבית הספר לומדים התלמידים את מקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, עברית וערבית), כימיה, מדעים, ביולוגיה, מחשבים, מוסיקה, אומנות, היסטוריה, דת ואזרחות.

לימודים חוץ-קוריקולרים

מורי בית הספר מסייעים במערכת של שעות פרטניות המהוות שעות עזר לתלמידים. ניתנים חוגי העשרה במתמטיקה והפעלות חברתיות כמו טיולים שנתיים, ימי שיא בערבית ובמתמטיקה, יום האם, ימי כיף והפעלת פרויקטים ייחודיים באזור: תוכנית "מיכא'ל", "רופאים צעירים" ותוכנית "מעברים".

רופאים צעירים

ארגון רופאים צעירים מוביל זה מספר שנים את תחום הוראת הרפואה במערכת החינוך. תוכניות ההדרכה, הפועלות באישור משרד החינוך, נהגו ונבנו על ידי פאנל נבחר של רופאים ואנשי מקצוע מקשת תחומי הרפואה והחינוך מתוך רצון לחשוף ולקרב את הציבור הרחב – ילדים, בני נוער ומבוגרים - לעולם המרתק של הרפואה. תוכניות ההדרכה מעודדות שינוי בהרגלי חיים וחתירה לאורח חיים בריא ברמה האישית, המשפחתית והחברתית.

פרויקט מיכא"ל

הפרוייקט הוא פרוייקט למידה העוסק במודעות והעצמה אישית ובמימוש גבוה יותר של הפוטנציאל האישי. מיצוי הפוטנציאל האישי ממוקד בפיתוחן של שתי יכולות עיקריות: היכולת להשתנות ופיתוח היצירתיות.

שיטת מיכא"ל עוסקת ביכולת ההשתנות דרך עיסוק במגוון רחב של תכונות אישיות כגון מוטיבציה, דימוי עצמי, אוריינטציית עתיד, בטחון עצמי וכו'. שיטת מיכא"ל עוסקת בפיתוח היצירתיות בכלים ייחודיים פרי פיתוחה, בעשרות רבות של תחומי לימוד וידע ביניהם: חשיבה מתמטית / מוסיקה / לימוד שפות / תיאטרון / מדע מודרני / ציור / ניהול זמן / קבלת החלטות / ננוטכנולוגיה / גאיה ועוד. שיטת מיכא"ל מיושמת מאז 1993 במסגרות ממלכתיות, ציבוריות, עסקיות ופרטיות בארץ ובחו"ל. במיכא"ל ישנו מגוון רחב של תוכניות המותאמות לגילאים ולקהלים שונים.

תוכנית "מעברים" לשכבת ז'

התוכנית מיועדת לסייע לתלמידים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. התוכנית נבנית ע"י היועצת החינוכית בשיתוף עם יועצות בתי הספר היסודיים. במסגרת התוכנית מבקרים בכיתות ו' תלמידים מחטיבת הביניים ומשתפים בהתלבטויות, חוויות וקשיי הסתגלות. תלמידי כיתות ו' מבקרים גם הם בחטיבה ושם צופים ומשתתפים בשעות מחנך. 

תרבות חינוכית

קבלת התלמידים לבית הספר מתבצעת דרך הרשמה רגילה על ידי הורי התלמיד במזכירות בית הספר. לאחר ביצוע תכנית המעברים שבית הספר תכנן, סגל המורים נפגש עם התלמידים לפני תחילת שנת הלימודים מספר פעמים. בחירת המורים מתבצעת דרך משרד החינוך לפי קריטריונים וניקוד. בית הספר שם דגש על כינון יחסים טובים בין המורים לתלמידים, המבוססים על כבוד הדדי וקבלת האחר.

לבית הספר חשוב מאוד לשמור על קשר טוב והדוק עם ההורים. ההורים שותפים כמעט לכל המתרחש בבית הספר. זאת ע"י שיתופם בימי שיא, פרויקטים ופעילויות אחרות. ההורים נחשפים לכל המתרחש בבית הספר דרך אתר האינטרנט המשמש  ערוץ מרכזי בשמירה על קשר עם ההורים ועל שמירת מעורבותם בכל הפעילות הבית ספרית.

פעילויות חינוכיות וחברתיות

בבית הספר נעשה מאמץ לאתר את התלמידים המתקשים בכתיבה, הבנה, קריאה או כל קושי אחר. הם מופנים לטיפולה של היועצת. הטיפול באותם תלמידים נעשה בשיתוף ההורים, המורים, משרד החינוך ומערך הבחינות בביה"ס. במידת הצורך מופנה התלמיד לאבחון מקצועי. האבחון מוצג ליועצת וההמלצות לגבי התאמות של דרכי הלמידה ניתנות למורים. בבית הספר קיימת כיתה מקדמת אחת המכילה 13 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. תלמידי הכיתה לומדים במשך השבוע את מקצועות הליבה (מתמטיקה, ערבית, עברית ואנגלית) בנוסף למקצועות הדת, האזרחות וההיסטוריה.

ביביליוגרפיה

ראיונות

 • חוסין אסדי, מנהל בית הספר חט"ב דיר אלאסד. ספטמבר 2011
 • עלי מוסא, סגן מנהל ראשון בבית ספר חט"ב דיר אלאסד. ספטמבר 2011
 • מוחמד נהאר, סגן מנהל שני בבית ספר חט"ב דיר אלאסד. ספטמבר 2011
 • נסרין חורי, יועצת בבית ספר חט"ב דיר אלאסד. ספטמבר 2011

מילות מפתח

בענה | מוסד-חינוכי | מעורבות-קהילתית | רופאים-צעירים | פרויקט-מיכאל | דרוזי

הערות שוליים

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.