דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר לא דורג

פרק 9: בית ספר אורט למדעים ומנהיגות בדלית-אל-כרמל

בחירות למועצת תלמידים
בחירות למועצת תלמידים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מעבדה למדעים
מעבדה למדעים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
טיול גיבוש לכיתות ח'
טיול גיבוש לכיתות ח'
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
טיול גיבוש לכיתות י'
טיול גיבוש לכיתות י'
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
הפסקה פעילה עם אמין נאטור
הפסקה פעילה עם אמין נאטור
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
הפסקה פעילה - דרבוקנה
הפסקה פעילה - דרבוקנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
סדנה נגד הטרדה מינית
סדנה נגד הטרדה מינית
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
הרצאה של אשרף קורטאם
הרצאה של אשרף קורטאם
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
הרצאה של סמי להיאני
הרצאה של סמי להיאני
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
סדנת יזמים צעירים
סדנת יזמים צעירים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
סדנת יזמים צעירים
סדנת יזמים צעירים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבה למורים
מסיבה למורים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פרידה מאהרון זבדה - מנהל מחוז חיפה
פרידה מאהרון זבדה - מנהל מחוז חיפה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פרידה מאהרון זבדה - מנהל מחוז חיפה
פרידה מאהרון זבדה - מנהל מחוז חיפה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
תאטרון צחוק
תאטרון צחוק
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
מסיבת מחצית השנה
מסיבת מחצית השנה
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
טיול שנתי
טיול שנתי
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
ביקור בבית הקשיש בחג אלאדחא
ביקור בבית הקשיש בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
הפסקה פעילה של סטנדפיסט
הפסקה פעילה של סטנדפיסט
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פעילות בחג אלאדחא
פעילות בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פעילות בחג אלאדחא
פעילות בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
חלוקת מתנות חג בכפר באלאדחא
חלוקת מתנות חג בכפר באלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
ליצנים בחג אלאדחא
ליצנים בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
סבים וסבתות של התלמידים בחג אלאדחא
סבים וסבתות של התלמידים בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
סבים וסבתות של התלמידים בחג אלאדחא
סבים וסבתות של התלמידים בחג אלאדחא
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
אינטל בבית הספר
אינטל בבית הספר
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
אינטל בבית הספר
אינטל בבית הספר
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
טיול גיבוש כיתות ז'
טיול גיבוש כיתות ז'
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
יום הורים
יום הורים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פעילות נבי סבלאן
פעילות נבי סבלאן
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פעילות נבי סבלאן
פעילות נבי סבלאן
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
פתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
בית ספר אורט למדעים ומנהיגות, דלית אל כרמל
רנא סלאח
אספה מידע, עיבדה וערכה: עביר חלבי
עריכה לשונית: טל פז

נוצר ב-8/5/2012

רקע כללי

אודות בית הספר

בית הספר אורט למדעים ומנהיגות נוסד בשנת 2010 ע"י המועצה המקומית דלית אל כרמל. ביה"ס פועל בחסות רשת אורט ובשיתוף משרד החינוך והמועצה המקומית ונחשב כבית ספר עיוני-מדעי וטכנולוגי המדגיש בפעולותיו את ערך המנהיגות. בית הספר שוכן על הר הכרמל ופונה לכיוון יוקנעם. שטחו כ-20 דונם. מנהל בית הספר הוא מאהר נסראלדין, שהיה בעבר מנהל בית ספר אורט רונסון.

אידיאולוגיה בית ספרית

החזון הבית ספרי

על פי החזון הבית ספרי, הבוגר הרצוי הוא אדם ערכי, משכיל, חברותי ובעל "ראש גדול". ביה"ס שם כמטרה ליצור אצל התלמידים חווית למידה משמעותית שתביא לתעודת בגרות איכותית ולהשתלבות באקדמיה - במיוחד בפקולטות ובחוגים היוקרתיים, כגון: הנדסה, רפואה, משפטים, פסיכולוגיה ועוד.

בית הספר שואף להצמיח תלמידים הניחנים בכישורי חשיבה, יכולת עבודה בצוות וכאלה שיוכלו להתמודד עם כמות הידע העצומה הקיימת כיום בתחומים מגוונים. כמו כן, ביה"ס שואף להוביל תוכניות ופרויקטים להעצמת כישורי המנהיגות אצל התלמידים כך שניתן יהיה להצמיח דור עתידי אשר יוביל לשינוי משמעותי בקהילה.

בבית הספר קיימות מגמות שמשלבות מדעים וטכנולוגיה עם דגש על לימודי מתמטיקה ואנגלית. במדעים התלמידים בוחרים בין פיסיקה, כימיה וביולוגיה ברמות מוגברות של 5 יח"ל. בטכנולוגיה התלמידים בוחרים בין מגמות אלקטרוניקה ומחשבים, מכטרוניקה (רובוטיקה) ותעשייה וניהול - בהן יוכלו להגיע לסך של יותר מ-7 יח"ל. מגמות אלו עשויות להוביל את התלמידים להשגת תעודת בגרות איכותית ולהשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה (במיוחד בטכניון ובאוניברסיטאות). באמצעות מגמות אלו ביה"ס שואף שתלמידיו ישתלבו בעתיד בעולם ההייטק, המדעים והטכנולוגיה ושיוכלו לפרוץ דרך במסגרות אלו ולהגיע רחוק ככל האפשר.

מטרות ויעדים

בשנת הלימודים תשע"א ביה"ס גיבש מטרות ויעדים חינוכיים בחמישה צירים מרכזיים:

פעילות בציר הפדגוגי - שיפור הישגי התלמידים בכל מקצועות הלימוד

 • מינוי רכזי מקצועות חדשים להובלת התהליכים הפדגוגיים בביה"ס.
 • מינוי רכזת פדגוגית שתוביל את המערך הפדגוגי הבית ספרי.
 • קיום השתלמות קצרה לרכזי המקצועות ולמורי האנגלית, הערבית והמתמטיקה בנושא אסטרטגיות ומיומנויות למידה.
 • הקמת המרכז למצוינות ואקדמיה בביה"ס.
 • הפעלת מערך תגבורים מקיף לתלמידים המתקשים במקצועות המדעים, המתמטיקה, הערבית והאנגלית.

פעילות בציר האקדמי - העלאת אחוז התלמידים המתקבלים ללימודים גבוהים

 • קיום פרויקטים לימודיים בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה.
 • הקמת המרכז לאקדמיה בביה"ס שבמסגרתו תתקיים פעילות משמעותית להכנת התלמידים ללימודים גבוהים.
 • קיום סיורים וביקורים לימודיים - בעיקר באוניברסיטה, בטכניון ובמכללת בראודה.
 • קיום קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי החל משכבת ז'.
 • הכנת חוברת מידע בנוגע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה והפצתה בקרב התלמידים.

פעילות בציר הערכי - העמקת החינוך הערכי-חברתי בביה"ס

 • בניית תוכנית בית ספרית בנושא חינוך לערכים ל"שעת המחנך".
 • קיום סדנאות לתלמידים בנושא ערכים ע"י עמותת "סווייה".
 • קיום פעילויות התנדבותיות במוסדות הקהילה השונים.
 • קיום הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות נוספות למניעת אלימות בביה"ס ובכלל.
 • בניית תוכניות למנהיגות: "נוער בונה עתיד" - יוזמה של המכון למנהיגות הומנית.

פעילות בציר הקהילתי - חיזוק הקשר עם הורים והעמקת מעורבותם בביה"ס

 • חשיפת התכנית הפדגוגית והערכית הבית ספרית בפני ההורים; ציון ימי ההורים הבית ספריים שבמסגרתם יוכלו ההורים לפגוש את המחנכים והמורים.
 • שילוב ההורים בפרויקטים בית ספריים המתקיימים לאורך שנת הלימודים בביה"ס.
 • קיום סדנאות להורים בשני נושאים: גיל ההתבגרות וחינוך לערכים.
 • זימון ההורים לימי הורים פעילים במטרה להפוך אותם לשותפים בעשייה.
 • קיום ישיבות קבועות עם ועד ההורים הבית ספרי לאורך כל השנה והובלת תהליך סדנאי מול היועצת וגורמי חוץ.

פעילות בציר המדעי-טכנולוגי - העלאת מעמד המדעים והטכנולוגיה בביה"ס

 • הקצאת שעות למדעים וטכנולוגיה בהתאם לכל כיתה ומגמה.
 • בניית תוכנית להעשרה בכל השכבות בתיאום בין רכז המדעים והטכנולוגיה ורכזי המגמות.
 • קיום ערבי עיון לתלמידים ולהורים בנושא מדע וטכנולוגיה.
 • בניית תוכנית בית ספרית מול המדעטק בחיפה (וגופים נוספים) בנושא מדעים וטכנולוגיה.
 • אירוח אנשי מדע מובילים מהארץ ומהעולם בביה"ס (בעיקר חתני פרס נובל במדע וטכנולוגיה).

תקנון בית הספר

מדיניות ביה"ס לגבי התלמידים מחולקת לשניים: מדיניות בתחום החינוכי ומדיניות בתחום הלימודי. ביה"ס מאמין כי מדיניות ברורה ומושכלת מביאה לסדר, הרמוניה והצלחה. תקנון בית הספר מגדיר בבירור מה מותר ומה אסור ומהי דרך הטיפול בכל עבירה.

המדיניות בתחום החינוכי

העיקרון המנחה את ביה"ס במדיניותו החינוכית הוא שצריך לשרור אקלים חיובי, נוח, נעים ומקדם ושיהיה ברור לכלל התלמידים מה מותר ומה אסור. אקלים חינוכי טוב מביא להצלחת התלמידים ולקידום בית הספר.

א. עבירות משמעת שמחייבות טיפול רצוף ועקבי

1. על התלמיד להופיע לביה"ס לפני השעה 7:50. בשעה 8:00 יינעלו שערי ביה"ס.
2. הופעה לביה"ס בתלבושת אחידה: תלבושת אחידה מביאה להרגשת השתייכות לביה"ס ומחזקת את הרושם שבביה"ס שוררים סדר ומשמעת.
3. נוכחות התלמידים בכל השיעורים הינה חובה.
4. התלמיד מחוייב לנוכחות וסדירות בלימודים, אין "להבריז" מהשיעורים.
5. ביה"ס לא יסבול תלמידים משוטטים בחצר ביה"ס ללא הצדקה.
6. הפרעות בשיעורים: תלמיד שמוצא מאחד השיעורים ע"י המורה יטופל בו ביום על ידי רכז השכבה. הוריו יקבלו עדכון.
7. עלייה לאוטובוסים בתום יום הלימודים: התלמיד מחוייב בגמר יום הלימודים לעזוב את שטח ביה"ס ולעלות לאחד האוטובוסים המסיעים את התלמידים למרכז היישוב.
8. חל איסור מוחלט על שימוש בפלאפונים במהלך השיעורים.

ב. עבירות חמורות עד חמורות מאוד

1. חל איסור מוחלט לעשן בשטח ביה"ס.
2. חל איסור מוחלט להשתמש בחומרים מסוכנים למיניהם בשטח ביה"ס.
3. אין לפגוע ברכוש ביה"ס. תלמיד אשר יפגע בזדון ברכוש הבית ספרי יזומן לועדת משמעת בית ספרית וצפוי להפסקת לימודיו במוסד.
4. עבירות מוסר: תלמיד אשר יפגע בתדמית ביה"ס בכל הקשור לענייני מוסר יסולק מביה"ס לאלתר.
5. תלמיד אשר ישתמש באלימות פיסית כנגד אחד מעמיתיו יורחק עד לשבוע ימים מביה"ס ובמקרים קיצוניים לשבועיים ויותר. הודעה על כך תימסר להוריו ובמקרים מסוימים גם למשטרה.
6. תלמיד אשר ישתמש באלימות פיסית כנגד אחד המורים או העובדים בביה"ס יסולק לאלתר מהמוסד. הודעה תימסר למשטרה.
7. תלמיד אשר יפגע מילולית באחד המורים, התלמידים או העובדים יוזמן לועדת משמעת בית ספרית.

המדיניות בתחום הלימודי

ביה"ס מחוייב להעביר את תוכנית הלימודים הנדרשת בכל המקצועות ולהכין את תלמידיו כראוי לקראת בחינות הבגרות.

מן התקנון:
1. ההתייצבות היא חובה בכל השיעורים וללא יוצא מן הכלל. על התלמיד לשקוד על לימודיו בהתאם להנחיות המורה ועל פי הנדרש ממנו בתוכנית הלימודים. חובת התלמיד להצטייד בספרים הנדרשים ממנו על פי תוכנית הלימודים.
2. אין להיעדר משיעורים ללא אישור או סיבה מוצדקת.
3. חל איסור מוחלט להעתיק בבחינות.
4. תלמיד אשר יצבור יותר משלושה ציוני "נכשל" צפוי לאחד מהעונשים הבאים:
א. הפסקת לימודיו בביה"ס והעברתו למסגרת חלופית במסגרת הישוב.
ב. הישארות כיתה.
ג. העברה למסלול לימודי אחר בתוך ביה"ס.

סביבה פיזית

ביה"ס שוכן על הר הכרמל. בכניסה יש חניון המיועד לאוטובוסים המסיעים את התלמידים ממרכז הישוב וחזרה לשכונות השונות.

בנייני ביה"ס כוללים: בניין מינהלה - הכולל חדר מינהל ומזכירות, חדר מורים, חדר צילום, חדר יועצת; שלושה בניינים צמודים המיועדים לכיתות הלימוד; שני בנייני מעבדות - הכוללים אולם כנסים, שתי מעבדות מחשבים, ספריה ושלוש מעבדות מדעים ואלקטרוניקה. בין כל ששת הבניינים נמצאת חצר גדולה שהתלמידים מבלים בה בהפסקות וכמו כן מתקיימים בה אירועים וטקסים.

תלמידים

מספר

בבית הספר לומדים כיום כ-680 תלמידים מכיתה ז' עד כיתה י"א. כל התלמידים הם בני היישוב דלית אל כרמל המגיעים מארבעה בתי ספר יסודיים בסביבה.

תלבושת בית הספר

התלמידים מגיעים לבית הספר בתלבושת אחידה. תלבושת הבנות היא מכנסי ג'ינס או חצאית ג'ינס וחולצה בצבע אפור. תלבושת הבנים היא מכנסי ג'ינס וחולצה בצבע אפור.

קבלת תלמידים

בשל אופיו המיוחד של ביה"ס, המדגיש בצד חשיבות הלימודים גם ערכים של מנהיגות חיובית וטיפוח של תלמידים המעורבים בקהילה - התלמידים נקלטים לביה"ס רק לאחר קבלת אישור מוועדת השיבוץ הרשותית והיסודית.

פרופיל תלמיד המתאים לביה"ס:
• תלמיד ממושמע המכיר בחשיבותם של הלימודים.
• תלמיד עם ממוצע ציונים גבוה (מעל 85 בכל המקצועות) המוכן להשקיע מזמנו למען הצלחה בלימודים.
• תלמיד המעורב בקהילה ותורם לה.
• תלמיד השואף ללימודים גבוהים ולמימוש עצמי והצלחה בחיים.

קשר עם ההורים

מחנך הכיתה מקיים מגע מתמיד עם הורי התלמידים ועורך ביקורי בית. הוא מקבל גם מידע על התלמיד מחוץ לשעות הלימודים.
המחנך מקיים עם ההורים והתלמידים שיחות אישיות לשם קידום התלמידים בלימודים ובחברת התלמידים. כמו כן נפגש עם ההורים בערבי פגישה שנקבעים בביה"ס.

בעלי תפקידים בבית הספר

מחנך הכיתה

מחנך הכיתה ממונה על העניינים החברתיים והלימודיים של תלמידי הכיתה. המחנך נחשב למעצב אישיותו של התלמיד. מחובתו של המחנך לדאוג להתקדמותו של כל תלמיד בחברה ובלימודים ולליכוד הכיתה. המחנך דואג שתלמידיו יטלו חלק פעיל במפעלי ביה"ס השונים ובתוך כך בפרויקטים החינוכיים והלימודיים למיניהם. המחנך אחראי לניהול תקין של יומן הכיתה ובדיקת חיסורים ואיחורים.

מנהל טכני ורכז המערכת הבית ספרית

חבר בהנהלה המצומצמת של ביה"ס ושותף בקביעת מדיניות ביה"ס. אחראי להפעלה שוטפת של מערכת השעות בביה"ס ושיבוץ לוח האירועים בה. מתאים את מערכת הלימודים, משבץ מורים ממלאי מקום ומעדכן את המורים והתלמידים על השינויים במערכת השעות היומיומית.

רכז/ת שכבה

רכז השכבה הוא מנהל השכבה. הוא שותף לגיבוש מדיניות ביה"ס ויישומה בשכבה ובבית הספר בכלל. אחראי על כל הפעילויות בשכבה ועל ניהול צוות המחנכים שלה.

רכז מקצוע/ מגמה

תפקידו העיקרי של רכז המקצוע הוא תיאום ההוראה במקצוע בין הכיתות השונות. הוא עוסק בשיפור דרכי ההוראה של המקצוע במוסד. הוא אחראי על ישיבות מורי המקצוע, בניית תוכניות הלימודים, תוכניות עבודה, שיטות הוראה חדישות, אמצעי המחשה ועזרי לימוד.

רכז המקצוע יבחן את צרכי הצוות ויציע השתלמויות מתאימות בהתאם. הוא אחראי לתיאום ההוראה בין הכיתות, לדאגה לאחידות ההערכה הניתנת במקצוע בביה"ס ולארגון הדרכות למורים של המקצוע. הוא מסייע למורים חדשים בביצוע תוכנית הלימודים.

על רכז המקצוע לקיים קשר קבוע עם מנהל בית הספר בכל העניינים הקשורים לתפקידו. עליו לתאם את כל הפעילויות והתוכניות הפדגוגיות עם המנהל הפדגוגי והטכני. כמו כן עליו למסור את סיכום הישיבות ואת הדו"ח השנתי על מצב עבודתו למנהל בית הספר. ישיבות מרכזי המקצועות מתקיימות עפ"י תוכנית קבועה מראש - בנוכחות מנהל ביה"ס.

רכזת פדגוגית

הרכזת הפדגוגית שותפה לקביעת המדיניות הפדגוגית בביה"ס. היא אחראית לבניית מערך תוכניות העבודה של כל ביה"ס בשיתוף עם המנהל. כמו כן אחראית למעקב אחר ביצוען ולריכוז תוכניות העבודה של המורים במקצועות השונים. היא עוקבת אחר יישום דרכי ההוראה בהתאם לתוכניות שהוגשו ומרכזת את ניתוח דיווחי תוצאות המבחנים בביה"ס.

יועצות

בביה"ס ישנן שתי יועצות. אחת מהן עובדת בחטיבה העליונה והיא יו"ר היחידה לטיפול בפרט. השניה מייעצת בחטיבת הביניים.

רכז חינוך חברתי

רכז החינוך החברתי מופקד על התוכנית החינוכית-חברתית בביה"ס ומרכז את כל בעלי התפקידים הפועלים בתחום זה. הוא אחראי על גיבוש וכתיבת תוכנית עבודה שנתית בחינוך החברתי-ערכי בשיתוף צוות המורים.

קב"ט

קב"ט ביה"ס אחראי לקיום הוראות הביטחון בביה"ס בשגרה ובחירום, ע"פ הוראות משרד החינוך וגורמי ביטחון אחרים. הוא אחראי להיערכות בית הספר במצבי חירום ומקיים קשר שוטף עם מחלקת הביטחון ביישוב.

מקצועות הלימוד

מגמת הנדסה רפואית בהתמחות אלקטרוניקה ומחשבים או הנדסה רפואית

בהתמחות זו לומדים התלמידים לימודים עיוניים ומקצועיים. ההתמחות משלבת לימוד חומרה ותוכנה גם יחד. במסגרת המגמה לומדים התלמידים אלקטרוניקה ומחשבים או הנדסה רפואית ברמה של 7 - 10 יח"ל, מתמטיקה ואנגלית ברמה של 4-5 יח"ל ומדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה) ברמה של 5 יח"ל.

מגמת מדעים ותעשייה בהתמחות תעשייה וניהול

התמחות זו נותנת מענה הן לדרישות המשק הישראלי במקצועות המדעים והטכנולוגיה והן לצורכי התלמיד שירצה להשתלב בעולם זה. במסגרת המגמה התלמידים מתמחים בתעשייה וניהול ברמה של 7 - 10 יח"ל, מדעים (פיסיקה) ברמה של 1 - 3 יח"ל ואנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 יח"ל.

יעדי תוכנית הלימודים:
• להקנות לתלמיד מושגים בסיסיים הדרושים להכרה והבנה של מהות התעשייה, מנגנוני פעולתה ותרומתה לחברה ולמשק.
• להעמיק את הבנתו של התלמיד בתהליכי תכנון, ביצוע ובקרה בארגונים תעשייתיים ובארגונים נותני שירות.
• להעמיק את הבנת התלמיד בחשיבות העבודה בצוות.
• להקנות לתלמיד כלים ומיומנויות לצורך בחינת הכדאיות של פרויקטים מן ההיבט הכלכלי, ההנדסי והאנושי.
• לעודד את הסקרנות של התלמיד לבחינת שיקולים ניהוליים במערכות ארגוניות.
• להקנות לתלמיד כלים ומיומנויות לאיתור בעיות ופיתרונן.
• לפתח אצל התלמיד את תפיסת מושג ה"איכות" כערך מרכזי בעולם העבודה.

מגמת מכטרוניקה ורובוטיקה בהתמחות מכטרוניקה

בהתמחות זו לומדים התלמידים מכטרוניקה ברמה של 10 יח"ל. מדעים (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה) ברמה של 5 יח"ל, אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4-5 יח"ל. תכני הלימוד במגמת מכטרוניקה מבוססים על עקרונות המדע והטכנולוגיה המודרנית.  הלימודים מתקיימים בסביבה ממוחשבת תוך שימוש בתוכנות מתקדמות ביותר. התכנים מבוססים על ידע ושימוש במתמטיקה ובעקרונות מדעיים והתנסות במערכות מתוחכמות.

מגמת הייטק ומדעים בהתמחות אלקטרוניקה ומחשבים

בהמתמחות זו לומדים התלמידים אלקטרוניקה ומחשבים ברמה של 7-10 יח"ל. מדעים (פיסיקה) ברמה של 1-3 יח"ל ואנגלית ומתמטיקה ברמה של 3-4 יח"ל. במגמה זו משולבים לימודים עיוניים עם לימודים מעשיים.

מורשת דרוזית

מקצוע המורשת הדרוזית נחשב למקצוע ייחודי לבתי הספר הדרוזיים. התלמידים לומדים ע"פ תוכנית הלימודים החדשה שמטרתה לפתח לומדים בעלי מודעות וזיקה עמוקה לזהותם הדרוזית, למורשת עדתם ולשפה הערבית. התלמידים יפתחו נורמות התנהגות ברוח הערכים הדתיים, החברתיים והאנושיים - המהווים יסודות מוצקים במורשת הדרוזית. במקביל ימצאו את האיזון הראוי בין נורמות אלה לבין נורמות התנהגות המאפיינות את החברה במדינת ישראל והחברה המערבית המודרנית.  בבית הספר התיכון כל התלמידים ניגשים לבגרות ברמה של 2 יח"ל במקצוע זה.

לימודים חוץ קוריקולרים

חוגי העשרה במוסיקה, מחול, דרמה וציור

ביה"ס מדגיש גם צדדים אחרים שיש לתלמידים לצד הפן הלימודי. השנה השתתפו תלמידים משכבות ז' ו-ח' בסדנת ציור שנמשכה 4 חודשים ובה הביע כל תלמיד את רגשותיו באופן יצירתי. הציורים הוצגו בתערוכה במרכז התרבות.

תגבורים לימודיים בשעות אחה"צ לכלל התלמידים בביה"ס

תלמידי ביה"ס זוכים בשעות אחה"צ בתגבורים לימודיים במקצועות המתמטיקה והאנגלית. המורים המלמדים בשעות אלו הם מורים מקצועיים.

תחרות צרכנות נבונה

ארבע תלמידות בית הספר מכיתות ח' זכו במקום הראשון בתחרות ארצית בנושא צרכנות נבונה. הפרוייקט שלהן היה קומיקס העוסק בצרכנות עירנית, ביקורתית ומעורבת. הכנס התקיים בבנייני האומה בירושלים. בכנס השתתפו 3,000 תלמידים מכל רחבי הארץ.

פעילויות חינוכיות וחברתיות

מועצת תלמידים

בשנת הלימודים תשע"א נבחר בפעם הראשונה תלמיד משכבת י' לראש מועצת התלמידים. תפקידו להציע וליזום פעילויות חברתיות ולסייע בקידום מטרות בית הספר.

ימי גיבוש

במהלך השנה יוצאים התלמידים לימי גיבוש שכבתיים במקומות שונים ברחבי הארץ.

יזמים צעירים

קבוצת היזמים הצעירים של בית הספר פיתחה תבל"ס (תיק בטיחות לנוסע). התיק כולל כיסים המוצמדים למגן השמש ברכב עבור רישיונות ומסמכים נוספים. על גבי הכיסים רשומות "עשרת הדברות" לנהיגה בטוחה. המטרה הבסיסית של המוצר היא ליצור מודעות בחברה הישראלית בנושא זהירות בדרכים ולצמצם את מספר תאונות הדרכים. קבוצת היזמים הצעירים זכתה באות מצויינות על איכות בתהליך העבודה.

תחרות הנואם הצעיר

ביה"ס מקיים פרוייקט הנקרא "הנואם הצעיר" בשיתוף עם "רוטרי" ישראל.  שתי ועדות (בית ספרית וחיצונית) בוחרות את הנואם הצעיר ע"פ אמות מידה מוסכמות. התלמיד הנבחר משתתף בתחרות הנואם הצעיר המחוזי מול 150 תלמידים ובמידת ההצלחה עובר לתחרות הארצית.

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

בביה"ס נערך טקס הזיכרון לחללי צה"ל מדלית אל כרמל. בשנת תשע"א השתתפו בטקס ראש המעוצה המקומית, מנהל ביה"ס ובני משפחות החללים שנפלו.

יום השפה הערבית

שכבת ז' משתתפת באירוע "יום השפה הערבית" המציין את חשיבותה של שפת האם במטרה לשמור על השפה.

יום ייחודי לסבים וסבתות

פעילות ייחודית בה תלמידי שכבת כיתות ז' אירחו בכיתות את הסבים והסבתות בפעילות שהכינו התלמידים לרגל חג הקורבן. במסגרת הפעילות פתחה הנהלת ביה"ס את חניית הנכים על מנת לאפשר גישה נוחה לכיתות עבור הסבים והסבתות. זאת במיוחד על מנת להקל על השיח'ים שטרחו והגיעו לכבד את הנכדים. נציגי הכיתות קיבלו את פני הבאים, חיבקו אותם ועזרו להם להיכנס לכיתות. הפעילות כללה שיחה על משמעות חג הקורבן לעדה הדרוזית.

זהירות בדרכים

תלמידים מביה"ס נרתמו למאבק בתאונות הדרכים. תלמידי מועצת המנהיגות חילקו סטיקרים לנהגים במרכז דלית אל כרמל בנושא זהירות בדרכים ומניעת תאונות.

טקס מצטיינים

ביה"ס עורך מסיבה לתלמידים המצטיינים שזוכים בציונים גבוהים. האירוע מתקיים בחצר ביה"ס בנוכחות ההורים ונציגי המעוצה המקומית. המצטיינים הם אלה שמקבלים ממוצע ציונים בין 90 ל-100.

טיפול באוכלוסיות מיוחדות

בביה"ס ישנן שתי כיתות לחינוך מיוחד המיועדות לתלמידים המוגדרים כלקויי למידה עם פוטנציאל לימודי גבוה. התלמידים זוכים בנוסף ללימודים רגילים לפעילות העצמה במגוון נושאים. כמו כן, הם זוכים לסל שעות תרפיה באומנות ובתנועה.  התלמידים לקויי הלמידה זוכים להקלות המגיעות להם עפ"י הנוהל והם זוכים גם להכשרה ולסיוע ע"י מאבחנת דידקטית. 

קשרים וחיבורים עם גורמי חוץ

ביה"ס מקיים קשרים עם לא מעט גורמי חוץ כמו:

 • בית החולים כרמל - באמצעות פרויקט "חמניות" שבו מתנדבים התלמידים במחלקות הילדים.
 • עמותת הנוער הדרוזי להתנדבות בקהילה - תלמידים מביה"ס תורמים למען הקהילה ויוזמים פעילויות חברתיות בבתי הספר היסודיים.
 • מרכז התרבות המקומי - בשיתוף פעולה בין ביה"ס ומרכז התרבות התלמידים זוכים בסדנאות ופרוייקטים יחודיים: מחול, מוזיקה יצירה וציור.
 • אוניברסיטת חיפה, הטכניון ואורט בראודה - הרכזת האקדמאית דואגת לסיורים לימודיים  באוניברסיטאות ובמכללות (אורט בראודה במיוחד).
 • אוניברסיטת תל אביב - בשנת הלימודים תשע"א נרשם תלמיד משכבת ח' ללימודים באוניברסיטת תל אביב במסגרת תוכנית מיוחדת לתלמידים מצטיינים.

כיווני התפתחות מתוכננים

ביה"ס מתכנן להרחיב את הלימודים עד לכיתה י"ג במקצועות אלקטרוניקה, מחשבים ותעשייה וניהול. בנוסף מתוכננת הקמה של מרכז למידה למורים וכן מרכז חקר למורשת הדרוזית.

ביביליוגרפיה


מילות מפתח

מגזר-דרוזי | חינוך-לערכים | מנהיגות | טכנולוגיה | היי-טק | הר-הכרמל | קהילה | טכניון | אוניברסיטה | השכלה-גבוהה | תקנון | ייעוץ-פדגוגי | הנדסה-רפואית | תעשייה-וניהול | חוגי-העשרה | יזמים-צעירים | צרכנות-נבונה | יום-הזיכרון | רובוטיקה | מכניקה

הערות שוליים

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.