דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 1 מדרגים

פרק 5: בית ספר אלבשאא'ר למדעים בסכנין

כיתה בבית ספר אלבשאאר, סכנין
כיתה בבית ספר אלבשאאר, סכנין
כמיל שאער
מעבדת מחשבים בבית ספר אלבשאאר, סכנין
מעבדת מחשבים בבית ספר אלבשאאר, סכנין
כמיל שאער
פרויקט
פרויקט "סולחה"
סנאבל עומר
סמל בית ספר אלבשאא'ר
סמל בית ספר אלבשאא'ר
סנאבל עומר
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
סנאבל עומר
טקס חנוכת מכללת סכנין
טקס חנוכת מכללת סכנין
סנאבל עומר
בתמונה פרופ' מחמוד חליל נשיא המכללה ומר נזיה בדארנה מנהל כללי של המכללה.
ספרית בית ספר אלבשאאר, סכנין
ספרית בית ספר אלבשאאר, סכנין
כמיל שאער
הסופר מוחמד נפאע בבית ספר אלבשאאר, סכנין
הסופר מוחמד נפאע בבית ספר אלבשאאר, סכנין
שריף אבו ריא
אורח הכבוד בשבוע השפה הערבית בבית הספר.
ד
ד"ר מדחת עותמאן
סנאבל עומר
המנהל השני של בית ספר אלבשאא'ר
תלמידים בפרויקט
תלמידים בפרויקט "סולחה"
סנאבל עומר
פעילות תכנית מדע-בהתכתבות
פעילות תכנית מדע-בהתכתבות
סנאבל עומר
תכנית של מכון ויצמן
בית ספר אלבשאא'ר, סכנין
בית ספר אלבשאא'ר, סכנין
סנאבל עומר
פרויקט מפגשים של יהודים וערבים
פרויקט מפגשים של יהודים וערבים
סנאבל עומר
גבעת חביבה
בית ספר אלבשאא'ר, סכנין
בית ספר אלבשאא'ר, סכנין
סנאבל עומר
כיתה בבית ספר אלבשאא'ר, סכנין
כיתה בבית ספר אלבשאא'ר, סכנין
כמיל שאער
דר' מאלכ יוסף, מנהל בית הספר בסיור היומי בכיתות.
ד
ד"ר מאלכ יוסף מנהל בית ספר במשרדו
כמיל שאער
אולם האירועים בבית ספר אלבשאאר, סכנין
אולם האירועים בבית ספר אלבשאאר, סכנין
שריף אבו ריא

אספו מידע, עיבדו וערכו: סנאבל עומר ושירין חאלד היבי

עריכה לשונית: טל פזנוצר ב-8/4/2012

רקע כללי

בית ספר אלבשאא'ר

בית ספר אלבשאא'ר הוא בית ספר פרטי ערבי למדעים בבעלותה של מכללת סכנין. הוא נמצא בעיר סכנין ומיועד לתלמידים מחוננים. בית הספר מוכר על ידי משרד חינוך בהגדרה "מוכר שאינו רשמי" ולכן זוכה באוטונומיה רבה בבחירת התלמידים, המורים ומקצועות הלימוד. בית הספר מתוקצב חלקית על ידי משרד חינוך, ומשלימה את החסר מכללת סכנין.

בית הספר הינו מוסד אזורי שמשרת את תלמידי האזור. הוא מחולק לשני חלקים: יסודי - מכיתה א'- ח', וחטיבה עליונה - מכיתה ט' עד י"ב. לכל אחד מהם יש סמל נפרד, אך הלימודים מתקיימים באותו בניין ותחת אותה הנהלה.

בבית הספר נלמדים כל המקצועות עם שימת דגש על מקצועות המדע והטכנולוגיה. בכיתה י' התלמידים מתחלקים לארבע מגמות לימוד לפי ציוניהם בכיתה ט'. התלמידים שמסיימים את התיכון מקבלים בנוסף לתעודת הבגרות תעודת סיום בתחום הטכנולוגיה באחת מהמגמות הבאות:

 • הנדסה ביו-רפואית.
 • מחשבים וכימיה.
 • מחשבים ופיזיקה.
 • מערכות רפואיות.

מכללת סכנין

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה נוסדה בשנת 2001. היא מפוקחת ומתוקצבת על ידי משרד חינוך ומנוהלת על ידי עמותת מכללת סכנין. המכללה קיבלה את הכרת המועצה להשכלה גבוהה וביכולתה להעניק תואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה.

מכללת סכנין מכשירה מורים וגננות במסלולים ובהתמחויות שלהלן:
1. מסלול לגיל הרך: התמחות ראשית בשפה וספרות ערבית והוראה כוללת בכיתות גן עד ב'.
2. מסלול חינוך מיוחד: התמחות בחינוך מיוחד והוראה כוללת בכיתות גן עד י"ב.
3. מסלול על יסודי (כיתות ז'-י'): התמחויות אנגלית, מתמטיקה ומדעי המחשב.

מכללת סכנין הקימה מרכזים ומוסדות מדעיים, תרבותיים וקהילתיים במטרה לחבר ולהפגיש בין המכללה לשטח. אחד מהם הוא בית ספר אלבשאא'ר, המפוקח באופן מלא על ידי המכללה.

נקודות ציון בהתפתחות בית הספר

הרעיון של הקמת בית ספר מדעי למצטיינים במגזר הערבי נולד כתוצאה מבדיקה שערכו קבוצת אנשי מדע, אקדמיה וחוקרים בראשותו של פרופ' מחמוד חליל (נשיא מכללת סכנין). החוקרים בדקו מהם הצרכים של החברה הערבית בכל הנוגע להשכלה יסודית ותיכונית. בסקר שערכו בנושא התברר שישנו צורך בהקמת בתי ספר ייחודיים לתלמידים מחוננים, שמטרתם תהיה טיפוח, עידוד ומתן אפשרות לצמיחה אישית והשכלתית של התלמידים.

בית הספר אלבשאא'ר נוסד בשנת 2005/6. בתחילה כלל שתי כיתות, כאשר כל כיתה הוותה שכבה: ט' ו- י'. המנהל הראשון היה ד"ר ג'מאל שלאעטה, אחד ממרצי המכללה. בשנת הלימודים 2006/7 צמח בית הספר לשלוש שכבות מ-ט' ועד י"א. בכל שכבה היו שתי כיתות. באותה שנה השתנה סגל ההנהלה וד"ר מדחת עותמאן התמנה למנהל בית הספר.

בשנת הלימודים 2007/8 הושלמה החטיבה העליונה מכיתה ט' ועד י"ב (שתי כיתות בכל שכבה). כמו כן נפתחה חטיבת הביניים שהתחילה בשלוש כיתות ז'. בשנת הלימודים 2009/10 הושלמה חטיבת הביניים, מכיתה ז' ועד ט'. בנוסף נפתח בית הספר היסודי שהתחיל עם שתי שכבות: א' וב'. בשנה זו קיבל בית הספר ציון לשבח מטעם משרד החינוך על הישגיהם הגבוהים של תלמידיו בבחינות הבגרות.

בשנת הלימודים 2011/12 כלל בית הספר: חטיבה יסודית כיתות מ-א' ועד ד', בחטיבה עליונה מ-ט' עד י"ב, כאשר היו ארבע  כיתות בכל שכבה. החלוקה החטיבתית השתנתה באותה שנה וכיום בית הספר מחולק לשני בתי ספר, כאשר לכל אחד יש סמל נפרד. בית הספר היסודי כולל כיתות מ-א' עד ח'. החטיבה העליונה כוללת כיתות מ-ט' עד י"ב. בשנה זו התמנה ד"ר מאלק יוסף להיות מנהל המוסד.

אידיאולוגיה בית ספרית

חזון בית ספרי

החזון הבית ספרי של אלבשאא'ר הוא: "לתת מענה לתלמידים גאונים ועל סף גאונות". חזון זה הוא שהופך אותו לייחודי מבחינת התכנים, הגישות, דרכי ההוראה והיחסים בתוך המוסד.

תקנון בית ספרי

מתוך אמונה ודאגה לקידום תלמידי בית הספר מבחינה לימודית, חינוכית, תרבותית וחברתית, ועל מנת להכשירם ולהכין אותם להשתלב בחיים באופן שבו יהיו עצמאיים ובולטים בחברתם - בית הספר ניסח לתלמידים ולהורים תקנון בית ספרי, שעל פיו הם אמורים להתנהג על מנת לקבל את מיטב השירותים. התקנון הבית ספרי נקבע בהסכמת צוות ההנהלה, המורים וההורים, וחל על כל התלמידים מרגע קבלתם לבית הספר. התקנון מתייחס לכמה מישורים:

המישור הלימודי

1. האחריות למעקב אחרי ההישגים הלימודיים חלה על ההורים. זאת ע"י מעקב מתמיד אחר עבודות הבית היום-יומיות והמטלות השונות. על ההורים להקפיד שילדיהם מקדישים לפחות שעתיים ביום בהכנת שיעורים.

2. כל תלמיד צריך לשאוף לממוצע ציונים של 90%, ושכל הציונים בכל המקצועות יהיו מעל 85%.

3. במקרה ותלמיד קיבל ממוצע פחות מ- 90%, או קיבל פחות מ- 85% ב- 3 מקצועות או יותר, הוא יושם תחת מעקב אקדמי ע"י ועדה מיוחדת שתשקול את המשך דרכו במוסד.

4. ב"ס מעודד את ההורים להיות בקשר מתמיד עם הנהלת ומורי ביה"ס בקשר לילדיהם, בהתחשב בזמנים הפנויים של כל מורה ומורה, ולהיעזר באתר ביה"ס והדואר האלקטרוני.

5. ביה"ס מעודד את ההצטיינות ע"י חלוקת פרסים למצטיינים בסוף כל סמסטר.

המישור ההתנהגותי חברתי

1. על התלמיד להיות נוכח בביה"ס רבע שעה לפני תחילת השיעור הראשון (08:15).

2. נוכחות התלמיד בביה"ס היא חובה. היעדרות עלולה לגרום להורדת נקודות.

3. במקרה של איחור או היעדרות של תלמיד, הוא חייב להביא אישור רפאוי או מכתב מההורים שמסביר את הסיבה לאירוע.

4. אסור על התלמיד לצאת ממסגרת ביה"ס במהלך הלימודים מכל סיבה, אלא באישור בכתב מההנהלה.

5. על התלמיד להיות מוכן לשיעור בזמן שהוא מתחיל. זאת לצורך כך שהמורה יתחיל את השיעור במועד והתלמידים יפיקו תועלת מזמן השיעור המלא.

6. על התלמיד לכבד את התלבושת האחידה של ביה"ס במהלך כל יום הלימודים.

7. יש איסור על שימוש בטלפון הסלולרי בתוך הכיתה או ביה"ס. במקרים מיוחדים, אפשר להשתמש בטלפון של ביה"ס.

8. כל החפצים והציוד בביה"ס מיועדים עבור התלמידים והם צריכים לשמור עליהם. תלמיד שגורם נזק יוענש וישלם פיצוי בגובה הנזק.

9. אסור להשתמש בזמן המוקצה לשיעור למטרות אחרות כגון חגיגת יום הולדת וכו'. זמן השיעור הינו אך ורק למטרות לימודיות.

10. יש להקפיד על הניקיון בכיתות, במסדרונות, בחצרות ובכל ביה"ס.

11. לשמור על כבוד הדדי ושפה מכובדת בין כל התלמידים, המורים וכל צוות ביה"ס.

12. במקרה ותלמיד הפר אחד הכללים הנ"ל, תינתן לו אזהרה בכתב ועותק ממנה יישמר בתיק האישי שלו. הוריו יקבלו דיווח על המקרה. ביה"ס יהיה זכאי להרחיק את התלמיד במקרה של חזרה על ההתנהגות.

13. על התלמידים להשתתף בכל הפעילויות הבלתי-פורמאליות והחברתיות שביה"ס מקיים בשל חשיבותם לאישיות של התלמידים ולאחריות כלפי החברה.

מצב בריאותי

על ההורים חלה האחריות להביא דו"ח רפואי על מצבו הבריאותי של התלמיד. זאת במיוחד אם הוא לוקה במחלה או בנכות שמונעת ממנו להשתתף בפעילויות של ביה"ס. ביה"ס מתחייב בסודיות מלאה.

המישור הפיננסי

על ההורים להסדיר את מלוא שכר הלימוד (במזומן או בתשלומים) אצל מזכירת ביה"ס.

תקנון עונשים

בתחילת השנה כל תלמיד מקבל טבלה מפורטת על כל התנהגות לא מקובלת ואת העונש שלה, על מנת להזהיר את התלמידים וליידע אותם מראש איך להתנהג בבית הספר. במקרה ולתלמיד נרשמו שלוש הפרות בתיק האישי, יש ליידע את ההורים והוא עלול להיות מורחק מביה"ס ליום או למספר ימים.

סביבה פיזית

בית ספר אלבשאא'ר מורכב ממבנה אחד הנמצא במתחם של מכללת סכנין, המכללה להנדסאים ובית ספר תיכון טכנולוגי (ממלכתי). לבית הספר אין עדיין חצר או מגרש. התלמידים נכנסים לבניין ואסור להם לצאת ממנו עד סוף היום. הבניין רחב מבפנים ויש בו פינות ישיבה מסודרות לתלמידים.

בבית הספר יש 31 כיתות לימוד, שלושה חדרי מחשבים, מעבדת פיזיקה, מעבדת כימיה, מעבדת אלקטרוניקה, אולם ספורט ואולם הרצאות ואירועים. כל החדרים והמעבדות מצויידים בציוד חדש ומספק לכל התלמידים, המשרת את צרכיהם היטב.

מורים ובעלי תפקידים

כללי

צוות בית הספר מורכב מ-53 מורים ובעלי תפקידים - כולל המנהל וסגנו. שבעה מהם בעלי תואר שלישי, 20 בעלי תואר שני, וכ-26 בעלי תואר ראשון. תהליך בחירת המורים הוא תהליך קפדני הנערך בצורה יסודית. המורים מתקבלים לבית הספר לאחר בדיקה של  ועדת קבלה המורכבת מהמנהל, סגנו ורכז המקצוע. בחירת המורה נשענת על המקצועיות וההישגיות של אותו מועמד. כל מועמד מתבקש להביא תעודות מקור על השכלתו האקדמית וקורות חיים שבהם הוא מספר על ניסיונו בתחום ההוראה ובהובלת פרויקטים.

שיבוץ המורים נקבע על ידי מכללת סכנין. חלק מהמורים הם מרצים במכללה. מורים שמלמדים בביה"ס היסודי חייבים להיות בעלי תואר ראשון לפחות. מורים בחטיבה העליונה חייבים להיות בעלי תואר שני לפחות. בשני המקרים  נדרש ותק של חמש שנות הוראה לפחות.

בעלי תפקידים

רכז כישורי חיים וחינוך לערכים

בדומה לרכז החינוך החברתי בבתי ספר רגילים, רכז החינוך לערכים אחראי על בניית תוכניות ואירועים למטרות חברתיות וערכיות. זאת על מנת להקנות לתלמידים כישורים מתאימים להתמודדות ולהשתלבות בחברה.

רכז פיתוח חשיבה מתמטית

תפקיד זה משמש להדרכה של המורים ולהצעה של דרכי הוראה ושיטות שבעזרתן תינתן ההזדמנות לתלמיד ליצור ולחשוב באופן ביקורתי, ולא רק לזכור ולשנן. התפקיד בולט במיוחד בשיעור הפסיכומטרי ושיעורי "פיתוח החשיבה" שניתנים  לתלמידים.

יועצת חינוכית

מהווה חלק חשוב בצוות קבלת התלמידים לבית הספר. היא זו שמראיינת אותם לפני תחילת השנה. במהלך השנה היועצת עובדת על שמירת קשר עם הורים, ודואגת לכל בעיה חברתית או התנהגותית של התלמידים.

סגן מנהל

אחראי על בניית המערכת ומהווה חבר הצוות הפעיל ביותר בהנהלת בית הספר אחרי המנהל.

רכזי מקצוע

ישנם רכזים במקצועות השפה הערבית, המתמטיקה, הנדסת האלקטרוניקה, השפה העברית, השפה האנגלית, המדעים, ההיסטוריה והאזרחות והחינוך הגופני. תפקידו של רכז המקצוע הוא להנחות את הצוות המקצועי מבחינת התכנים, שיטות ההוראה וההערכה, ההשתלמויות והמעקב אחרי התקדמות התלמידים.

מחנך כיתה

את תפקיד המחנך ניתן גם להגדיר כמנהל הכיתה. הוא בעל התפקיד הכי קרוב לתלמיד ועוסק לא רק בתחום הלימודי, אלא גם בתחום החברתי וההתנהגותי.

רכז שכבה

הרכז הוא המנהל של מחנכי הכיתות בשכבה. תפקידו מתבטא בהנהגת המחנכים ותכנון פעילויות ותוכניות לשכבה.

רכז מעבדה

מנהל המעבדות ואחראי על הציוד הנמצא בהן.

רכז טיולים

אחראי על תכנון טיולים בית ספריים.

תלמידים

מספר התלמידים בבית הספר כיום עולה על 700 תלמידים. התלמידים הם בעלי אוריינטציה מדעית, ובאים מתרבויות ודתות שונות (מוסלמים ונוצרים) מכל האזור: סכנין, עראבה, דיר חנא, בועיינה- נג'ידאת, עילבון, עוזייר ועוד. יש להם הסעות מסודרות מכל הכפרים ועד לבית הספר בתשלום.

על מנת שתלמיד יתקבל לבית הספר הוא חייב לעמוד בתנאי הקבלה שנקבעו על ידי בית הספר ומכללת סכנין, שהם:
1. ממוצע 95 ומעלה בתעודה של שנת הלימודים שעברה.
2. ראיון אישי.
3. על המועמד להיות בעל אוריינטציה מדעית.

אחרי קבלת התלמידים המתאימים, בית הספר מזמין את ההורים לסדנת היכרות והיערכות ולהצגת התקנון הבית ספרי בפניהם. לכך נוסף גם יום היערכות לפתיחת השנה שמיועד למורים ומטרתו לחשוף אותם לשיטות הוראה, מדידה והערכה חדשניות ומגוונות.

מקצועות לימוד

קיימות בבית הספר כמה מגמות עיקריות:

המגמה להנדסה ביו-רפואית

המגמה להנדסה ביו-רפואית מיועדת להכשרת והכנת תלמידיה ללמוד את נושאי מדעי הרפואה. היא נחשבת למגמה בעלת רמת הקושי הגבוהה ביותר בבית הספר. הנדסה ביו-רפואית היא תחום הנדסי רב תחומי המשלב הנדסה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, ביולוגיה, רפואה, ואלקטרוניקה. הוא עוסק בסיפוק פתרונות הנדסיים לבעיות רפואיות, לתכנון ופיתוח של מכשור רפואי ולחקירת בעיות מתחומי מדעי החיים והרפואה לתועלת ולרווחת האדם.

המגמה למחשבים ולכימיה או פיסיקה

המגמה מיועדת לתלמידים השואפים להיות אנשי הייטק ומחשבים. קיימת האפשרות ללמוד מדעי המחשב בנוסף למקצוע הכימיה או הפיזיקה (לפי בחירתם).

המגמה למערכות רפואיות

המגמה מכשירה את תלמידיה כך שיוכלו להמשיך את לימודיהם בתחומי הבריאות והרפואה. המגמה חושפת את התלמידים לעולם הרפואה המתקדם ולמגוון מקצועות הבריאות. הלימודים במגמה מגבירים את הבנת החשיבה של רפואה מונעת. המגמה מחנכת אותם להיות צרכני בריאות מושכלים.

מקצועות חוץ קוריקולריים

פסיכומטרי

התלמידים מקבלים שעות לימוד פסיכומטרי שבועיות כמו שאר המקצועות הנלמדים. זאת על מנת להכין אותם לבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת. בכיתות י' עד י"ב לומדים כ-3 ש"ש פסיכומטרי. ובכיתות א' עד ט' מקבלים שתי שעות "פיתוח חשיבה".

פרויקט מיכא"ל

פרויקט מיכא"ל מיועד לתלמידי כיתה ט'. הוא עוסק במימוש גבוה יותר של פוטנציאל אישי בקרב התלמידים.

פרויקט אקדמיזציה

מטרתו של פרויקט זה הוא להפוך את בית הספר אלבשאא'ר לבית ספר אקדמאי מיוחד, על ידי הפעלת תוכניות ופרויקטים כמו:
1. "מנחה – מונחה" בו התלמיד מונחה על ידי אקדמאי באוניברסטה או סטודנט ממסלול המצטיינים במכללת סכנין.
2. השתתפות בקורסים אקדמאיים באוניברסטאות או במכללת סכנין על חשבון בית הספר וקבלת נקודות זכות.
3. קורסי מכינה לאוניברסיטאות.
4. השתתפות באולמפיאדה ופרויקטים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

שיעורי עזרה ראשונה

ניתנים באופן מרוכז ומעשי לתלמידי כיתות י' על ידי אנשים מומחים בתחום. התוכנית מכשירה את התלמידים ומלמדת אותם איך להתנהג במקרה חירום.

פרויקט YES

השתתפות כמה תלמידים מכיתות י"א בפרויקט YES מעניקה להם מלגה ללמוד שנה שלמה בארצות הברית. בסיום השנה הם חוזרים להמשיך את לימודיהם בבית הספר אלבשאא'ר.

פעילויות חינוכיות וחברתיות

בית הספר בפייסבוק

בית הספר בנה לעצמו דף רשמי בפייסבוק, שכל אדם יכול לבקר בו. הדף מתעדכן כל יום בחדשות, אירועים שונים ופעילויות.

טיולים בית ספריים

כל כיתה בבית הספר יוצאת למספר טיולים במהלך השנה. הטיולים מגוונים: טיולי כיף, טיולי לימוד, טיולי תרבות ועוד. הטיולים מתקיימים מהצפון הקרוב עד הדרום הרחוק.

מפגשי יהודים - ערבים 

זוהי תוכנית מפגשים, בניהול גבעת חביבה, המיועדת לכיתות י'- י"ב. מטרתה להפגיש בין יהודים וערבים ולקרב בין התרבויות.

פרויקט יזמים צעירים

בפרוייקט "יזמים צעירים" משתתפים יותר מ-25 תלמידים. זכייה במקום הראשון בתחרות המחוזית מאפשרת להם השתתפות בתחרות הארצית ולאחריה הבינלאומית.

פרויקט עולמי Face to Faith

פרויקט Face to Faith העולמי בחסות טוני בלייר ראש הממשלה הבריטית לשעבר. משתתפים בו תלמידים בגילאי 11-12 מכל רחבי העולם תוך שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית, שמטרתה לגרום להכרה של התרבויות השונות ולקרב ביניהן.

קיטנה ללימודי אנגלית בבריטניה

כל שנה בקיץ משתתפת קבוצת תלמידים בקייטנה בבריטניה. שם התלמידים לומדים אנגלית ומכירים את התרבות הבריטית. המשתתפים גרים עם משפחות שמארחות אותם למשך 20 ימים.

שבוע "השפה הערבית"

בשבוע זה מארח בית הספר סופרים ומשוררים מקומיים, כגון המשורר מוחמד נפאע, סמיח אלקאסם ועוד. מטרת פעילות זו היא לעודד בקרב התלמידים את הצד היצירתי והספרותי שבהם. פעילות זו מאפשרת הזדמנות לכל תלמיד יצירתי לבטא את כישרונו, בין אם בחיבור שירים או בכתיבת סיפורים. במסגרת הפעילויות ישנה גם במה של תלמידים המציגים את יצירותיהם. 

קשרים וחיבורים עם גורמי חוץ

מכון ויצמן למדע

1. תוכנית מדע בהתכתבות. התוכנית מעשירה תלמידות ותלמידים סקרנים ומטרתה לעודד חשיבה יצירתית. התלמידים מכירים נושאים הנמצאים בחזית המדע ונחקרים במכון ויצמן. בין לימוד נושא אחד לשני הם נהנים מהפעלות מקוונות, מאתגרות ומעוררות מחשבה בהנחיית מדעני המכון.

2. תוכנית חוקרים צעירים. תוכנית תלת-שנתית המיועדת לתלמידים מצטיינים ומתעניינים במדע מכיתה י' ועד י"ב. היא מבוססת על מספר מפגשים דו-יומיים שבהם נחשפים המשתתפים לעולם המחקר המדעי העכשווי: חקר חלקיקי החומר הבסיסיים, שיטות מתקדמות בחקר המוח ועוד. במקביל לפעילות הקבוצתית, התלמידים מתמקדים במחקרים אישיים בהנחיית מדען או תלמיד מחקר באחת ממעבדות מכון ויצמן.

סופר פארם

אחראי על מימון תוכנית "שגרירי הבריאות". התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה י' במגמה למערכות רפואיות, בה התלמידים מכירים את איברי הגוף מקרוב על ידי למידת אנטומיה של בעלי חיים.

בית חולים המשפחה הקדושה

תוכנית "רופאים צעירים" לכיתות ט - י"ב. במסגרת התוכנית, לומדים התלמידים בדרך חווייתית את נושא גוף האדם על ידי התנסויות, משחקים ומשחקי תפקידים, הפעלות ייחודיות, הדגמות, צפייה בקטעי סרטים, ביקורים בבתי חולים ואירועי שיא מקוריים.

חברת מיקרוסופת העולמית

מעניקה בכל שנה מספר מלגות לתלמידים. המלגה מאפשרת שלוש שנים לימוד חינם וקבלת תעודת MCTS שמאפשרת להם לעבוד בחברות הנדסת מחשבים וטכנולוגיה עולמית.

כיווני התפתחות מתוכננים

 • הרחבת והפעלת פרוייקטים נוספים בשיתוף עם מכון ויצמן.
 • הפעלת פרויקטים ותוכניות בשיתוף עם מכללות אורט בראודה והטכניון.
 • הפעלת תוכנית ה E-school על מנת לשמור על קשר עם בית הספר מרחוק.

ביביליוגרפיה

אתרים

ראיונות 

 • פרופ' מחמוד ח'ליל, נשיא מכללת סכנין, ספטמבר 2011.
 • ד"ר מאלק יוסף, מנהל בית ספר אלבשאא'ר, ספטמבר 2011.
 • ד"ר מדחת עותמאן, מנהל בית ספר אלבשאא'ר לשעבר, ספטמבר 2011.
 • אמיר אלחאג', סגן מנהל בית ספר אלבשאא'ר, ספטמבר 2011.
 • ד"ר רדא אג'בארייה, מרצה לשפה ערבית במכללת סכנין ומורה בבית ספר אלבשאא'ר, ספטמבר 2011.

מילות מפתח

מחוננים | הצטיינות | מדעים | אקדמיה | סכנין | כימיה | פיסיקה | מחשבים | אלקטרוניקה | הייטק | מחנך | חינוך | גבעת-חביבה | מכללת-סכנין | מכון-ויצמן | מוחמד-נאפע | סמיח-אלקאסם | יצירה | טכנולוגיה | מגזר-ערבי

הערות שוליים

  הפרק הבא

  הוספת תגובה
   

   

  * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.