דרוג הערך:
מידת עניין
רמת דיוק
מידע מלא
חדשנות
הוסף דירוג לספר 1 מדרגים

פטנטנים בישראל – דף מידע

אסף מידע, עיבד וערך: איתמר גולן

נוצר ב-4/23/2012

פטנטים במערכת החוק

פטנט - הגדרה משפטית

פטנט הוא מסמך משפטי המכיר בזכיותיו של אדם בהמצאה מסוימת. (פטנטסט, 2011) למעשה, מדובר בכלי משפטי שהוא סוג של מונופול שהמדינה מעניקה לממציא כלשהו שיש לו המצאה חדשה. פטנט הוא יותר כלי התקפי מאשר כלי הגנתי, זאת משום שפטנט נותן לבעליו זכות בלעדית אשר למאפשרת לו לפעול כנגד שחקנים אחרים בתחום בו הוא מתעסק. מטרת רישום הפטנט הינו, להעניק לממציא זכויות קנייניות על המצאתו. (אדיסון עורכי פטנטים בע"מ)

לממציא חשוב להגן תחילה על הקניין הרוחני שלעצמו והוא עושה זאת על ידי בקשה לרישום פטנט. הממציא מגיש את הבקשה לפני תחילתו של משא ומתן מסחרי. כמובן, שניתן למכור פטנט או זכויות שימוש בפטנט לאחר בחינת בקשת הפטנט וקבלתו, עם זאת ניתן ורצוי למסחר את זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על ההמצאה בגמר תהליך הגשת הבקשה לפטנט. (אב טיפוס)

רישום פטנט

הליכי הרישום

ראשית, יש להגיש בקשה לרישום פטנט לרשות הפטנטים במדינה בה החליט הממציא להגיש את הבקשה, לפי אותה הנחייה שנקבעה במדינה. תהליך הרישום נמשך לאחר מספר שבועות, כאשר מתקבל אישור הגשה הכולל בין היתר את מספר הבקשה לפטנט. או אז רשות הפטנטים יכולה להחזיר את ההצעה תחת הכותרת "ליקויים בהגשת הפטנט". במצב זה בדו"ח תהיינה מפורטות הבעיות שעלו בעת הצגת הבקשה לרישום ההמצאה.

השלב הבא בתהליך הינו כאשר הממציא צריך לענות לדו"ח שנשלח אליו תוך זמן שנדרש ממנו. במידה והאדם עמד בדרישות תוך זמן מסוים - הרשות מעניקה לו את הפטנט. במקרה והיא מסרבת היא מסבירה את הסיבות לכך. הרשות שולחת דו"ח בחינה חדש והוא רשאי לענות לדו"ח הזה בשנית. בסוף התהליך רשאי האדם לנקוט בתהליך של ערעור כנגד ראשות הפטנטים. (אדיסון עורכי פטנטים בע"מ)

מקום ההנפקה

מקום ההנפקה הינו רשות הפטנטים בכל מדינה ומדינה. בישראל רשות הפטנטים ממוקמת במשרד המשפטים. בארצות הברית הגוף הממונה על הרישום הפטנטים הינו ה-USPTO, ראשי התיבות של US Patent and trademark Office. רשות הפטנטים באיחוד האירופי נקראת EPO . (אדיסון עורכי פטנטים בע"מ)

שיטות שונות לרישום פטנטים

שיטה ראשונה היא רישום פטנט לפי "האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים" המכונה בקיצור PTC. האמנה הזו עוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים, היא נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון. מטרת האמנה היא ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנט במספור מדינות, על סמך בקשה בינלאומית אחת. זאת בעיקר על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות. (שילון צוקרשטיין ושו"ת)

כלי נוסף שניתן על ידי מסלול ה PTC הוא דו"ח הבחינה, שהזמנתו כרוכה בתשלום אגרה. דו"ח הבחינה של ה- PTC, המכונה בעגה המקצועית Written opinion, הינו דו"ח בחינה לכל דבר. מלבד סעיף אחד - הוא אינו מחייב אף אחד. למרות שדו"ח הבחינה וגם דו"ח החיפוש של ה- PTC הינם בגדר המלצה בלבד, יש מדינות, בייחוד כאלה שרשויות הפטנטים שלהן לא מפותחת, שמאמצות את מסקנות בחינת ה- PTC.

אמנת הפטנטים האירופית היא דוגמא לאמנה אזורית, כלומר אמנה בה מדינות החברות באותו גוש כלכלי-פוליטי מגבשות כללים דומים בתחום הקניין הרוחני. בקשת פטנטים מוגשת למשרד הפטנטים האירופי, שנקרא EPO, ראשי התיבות של European Patent Office. מסקנות המשרד מחייבות את כל המדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית.
מבחינה מעשית זה אומר שאם משרד הפטנטים האירופי החליט להעניק פטנט על המצאה מסוימת, הרי שעל רשויות הפטנטים הלאומיות של המדינות החתומות על האמנה לכבד את ההחלטה. זה מצב בו כל מדינה נדרשת להכיר בתקפותו של הפטנט בתחומן.

יתרונו של המסלול האירופי הוא בכך, שבמקום שבעל ההמצאה יתדיין עם מספר בוחנים במספר ארצות ואולי אפילו בשפות שונות, הוא מתדיין רק עם בוחן אחד ובשפה אחת. זה חוסך מבעל ההמצאה הן מאמץ והן הוצאות כפולות ובירוקרטיה מיותרת. זאת למרות, שבקשה אירופית היא יחסית יקרה אם זאת, כאשר מחלקים את ההוצאות במספר המדינות האירופיות בהם ניתן לקבל פטנט כנגזרת מדרך רישום הפטנט האירופי, מסתבר שההוצאה אינה כה יקרה.( (אדיסון עורכי פטנטים בע"מ)

ארצות בהן אפשר להנפיק פטנט

במדינות בהן יש רשות מרכזית או משרד לרישום פטנט, ניתן להנפיק פטנט. תחום הפטנטים מוסדר בחוק הן בישראל והן במרבית מדינות העולם. בישראל נושא הפטנטים מוסדר באמצעות "חוק פטנטים התשכ"ז - 1967. חשוב להדגיש כי החוק והתקנות עוברים שינויים מדי פעם, למקרה שאין רשות כזו במדינה מסוימת הממציא עשוי ללכת למדינות אחרות, במידה וחוק המדינה שלו מאפשר זאת. רוב המדינות בעולם חתומות על אמנת פאריס, וחלק נכבד מהן חתום גם על אמנת ה- PTC.

מדינה חשובה אחת שלא חתומה לא על אמנת פאריס ולא על אמנת ה-PCT, היא טייוואן. נקודה זו חייבת להילקח בחשבון על ידי ממציא שטייוואן נמצאת בפוקוס העסקי שלו. הדבר הבטוח ביותר במקרה מן הסוג הזה הינו רישום הבקשה לפטנט במדינה נוספת. (נכון לרגע כתיבת שורות אלה החוק הטייוואני מכיר בפטנט במקרים מסויימים). בכל מקרה, מומלץ לבדוק את הנושא זה עם עורך הפטנטים שלך, זאת משום שהחוקים משתנים מדי פעם גם בטייוואן. (שילון צוקרשטיין ושו"ת)

זכויות יוצרים כפטנט

זכות יוצרים היא ההכרה של החוק בכך שכל מי שיוצר יצירה, קונה בה את הזכויות הבלעדיות שנובעות מכך. חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007, קובע כי על-מנת שיוצר יהא זכאי לזכות יוצרים ביצירתו יהא עליו לקבוע זאת על אמצעי מוחשי כלשהו (דרישת הקיבוע). כלומר, עצם העלאת ספר או שיר על הכתב או הקלטתו מקנה ליוצרו זכות יוצרים בו ואין צורך ברישום במרשם או בפנייה לגורם כלשהו. כדי להיות בטוחים חשוב לתעד גם את תהליך היצירה: כך ניתן יהיה להוכיח, אם יהיה בכך צורך, למי שייכות זכויות היוצרים באותה יצירה.( אריאל דובינסקי- משרד עורכי דין)

שימוש בלתי מורשה על ידי צד שלישי נותן בידי בעל הפטנט זכות לנקוט בהליכים משפטיים נגד המפר. ההליכים כוללים צו מניעה ופיצויים. (אדיסון עורכי פטנטים בע"מ)

היסטוריה של פטנטים

הפטנט הראשון

לפני שהרשויות חייבו לרשום את הפטנט כחוק, ההמצאות נעשו באופן חופשי ללא הגנה על זכויות הממציא. במהלך המאה התשע עשרה החלו בארצות שונות באירופה לרשום את הפטנטים כחוק. הפטנט הראשון שנרשם היה דווקא בארצות הברית בשנת 1871. היה זה פטנט של העתקה של חומרים כתובים לספריות עבור הציבור הרחב.

 פטנטים במאה ה-19

המאה התשע עשרה הייתה אחת התקופות המעניינות ביותר מבחנת עניין ההמצאות ורישום הפטנטים. זאת בין היתר מאחר ובאותה התקופה הגיעה לשיאה המהפכה התעשייתית. דוגמאות להמצאות מן התקופה ניתן לראות בהמצאות כמו אופני הפרוטה שעשו שינוי בתחום התחבורתי. המצאה זו פותחה על ידי המהנדס הבריטי ג'יימס סטארלי. הכלי שהמציא הפך להיות פופולרי מאוד החל מ-1870.

כך גם המצאת המכונית והחשמליות הראשונות. המכונית הראשונה נבנתה על ידי המהנדס הגרמני קרל בנץ לראשונה ב1885. היה זה רכב בעל שלושה גלגלים מופעל על ידי מנוע 1 צילינדרים על בסיס בנזין. המהירות המותרת למכוניות הייתה ארבעה קילומטרים לשעה. גם בתחום התרבות הומצאו המצאות חדשות: משחק הלודו שהוא גרסה אירופית פשוטה, מהמאה ה-19, למשחק הלאומי של הודו, הקרוי פצ'זי. בתחום האנרגיה הומצאה הנורה החשמלית על ידי תומס אלווה אדיסון בשנת 1889 בארה"ב, וביחד עם יוסף סוואן מאנגליה. החל מהזמן הזה החל להתחלף אור הגז העמום באור חשמל. (ויקיפדיה, ערך "המצאות במאה התשע עשרה", 2011)

פטנטים במאה ה-20

במאה העשרים רבים מהפטנטים הומצאו והונפקו בתחומי התקשורת והטכנולוגיה. הטרנזיסטור, לדוגמא, הוא רכיב אלקטרוני המשמש למגוון רחב של מטרות. הוא הומצא לראשונה ב-17.12.1947 בעקבות תובנה תיאורטית מבריקה, טעות וגם מעט מזל. המדענים הצליחו תוך כחודש ליצר מגבר העשוי מחומר מוליך למחצה. במהלך שנות החמישים טרנזיסטורים הפכו לנפוצים יותר. הם הופיעו במרכזיות טלפון (1952), מכשירי עזר לשמיעה (1953) ומקלטי רדיו ניידים (1954). ב-1953 הופיע ה-CK722, הטרנזיסטור הראשון (והיחיד כמעט במשך כעשור) לחובבנים. לקראת סוף שנות החמישים מספר הטרנזיסטורים המיוצרים בשנה אחת עמד כבר על עשרות מיליונים, ובארצות הברית פעלו בתחום קרוב ל-20 חברות. לטרנזיסטור הייתה השפעה עצומה על עולם האלקטרוניקה שהחל במגמת מזעור. המגמה הואצה בשנים 1960 ו-1967. מגמת מזעור הרכיבים נמשכת עד לימינו אלה. (ויקיפדיה, ערך "טרנזיסטור", 2012)

בתחום הביולוגיה, הגילוי המשמעותי של המאה היה גילוי המבנה הספירלי של הDNA על ידי פרנסיס קרייג וג'ימס ווטסון. גילוי מבנה ה-DNA הוא מההישגים הגדולים של המדע במאה העשרים. ה-DNA היא מולקלת ענק של פולימר חומצת גרעין המכילה את כל המידע התורשתי לבנייתם של כל החלבונים בתא. השניים אף זכו בפרס נובל או רפואה על הגילוי בשנת 1962 יחד עם מוריס וילקנס. תגלית חשובה נוספת הייתה גילוי תרכיב החיסון לפוליו: בשנת 1955 פיתח אותו מדען בשם סאלק ובחן את החיסון הראשון לשיתוק ילדים. (ויקיפדיה, 2012)

בתחום התחבורה הומצא המטוס לראשונה בשנת 1903 על יד האחים וילבור ואורוויל רייט. טיסתם הראשונה נמשכה רק כשתיים עשרה שניות. (אתר חיל האוויר, "יומן אירועים") לאחר מכן התעופה החלה לשבור שיא אחר שיא. בשמיני ביולי 1908 תרזה פלטייר האיטלקייה הייתה האישה הראשונה שטסה במטוס כנוסעת. ב- 25 ביולי ב1909 חצה לואי בלירו במטוסו את תעלת למאנש והיה לאדם הראשון שהטיס מטוס מעל מקווה מים גדול. (ויקיפדיה, ערך "היסטוריה של התעופה" , 2012)

פטנטים במאה ה-21

המאה העשרים ואחת מתאפיינת בהתפתחות מרשימה בהמצאות המדיה ולנגד עינינו אנו רואים שהרבה מן הדברים שתוארו במאה הקודמת בספרות המדע הבדיוני ובסדרות טלוויזיה מופיעים כיום במציאות. ישנן מספר דוגמאות להמצאות שנרשמו כפטנטים במאה ה21. לדוגמא, מערכת חישוב DNA שהיא מערכת החישוב הביולוגית הזעירה ביותר עולם, שמשתמשת בחומר הגנטי DNA כבדלק וכבמרכיב חישובי כאחד - פותחה בשנת 2003 בידי פרופ' אהוד שפירא וצוותו ממכון ויצמן למדע. ("הידען", 2012)

בתחום הביטחון הצבאי הומצאה כיפת ברזל - מערכת הגנה ליירוט רקטות קצרות טווח באמצעות טילים, המפותחת על ידי חברת רפאל - מערכות לחימה מתקדמות וחברת אלתא, חברת-בת של התעשייה. המערכת נכנסה לשלבי פיתוח מתקדמים החל משנת 2005 עד הכנסתה לשימוש מבצעי בשנת 2011. (ויקיפדיה, "כיפת ברזל", 2012)

בתחום המחשבים הומצא מחשב לוח (באנגלית: Tablet PC). צג המגע שלו מאפשר לעשות שימוש במחשב בעזרת סטיילוס, או במגע אצבע, כתחליף לעכבר ומקלדת. מחשב הלוח הוצא למכירה המונית עם יציאת מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP Tablet PC Edition ברבעון השלישי של 2002. לפני כן המחשב היה בשימושן של תעשיות קטנות, רפואה וממשלה. ( ויקיפדיה, ערך "מחשב לוח", 2012, Review Tablet PC)

השפעות תרבותיות של הפטנט

כל המצאה שהומצאה משחר האנושות השפיעה רבות על החברה בה היא פותחה ומעבר לה. כך למשל המצאת הדפוס במאה ה15 תרמה רבות לליטרציה באירופה במאות השנה שלאחר מכן. חלק מההמצאות הרשומות החל מהמאה התשע עשרה השפיעו השפעות כלכליות ותרבותיות על העשירון העליון במדינה.

מאידך ישנם פטנטים אשר עשו שינוי מהותי בחיי היום יום כמו השפעה על תרבות עבודה יום יומית. אחד הפטנטים האלה הוא המחשב אשר שינה את אופן העבודה במקומות עבודה רבים. זאת ועוד המצאת המחשב הביאה להיווצרות תחומי השכלה חדשים שהביאו להיווצרות פטנטים חדשים נוספים שלא היו קודם לכן. המצאה נוספת ששינתה את פני החברה מבחינה תרבותית היה הטלפון הסלולרי והסמרטפון בפרט שהביא בטווח הארוך למהפיכה תרבותיות ותקשורתית.

היבטים כלכליים

עלות הנפקת פטנט

ממציא בדרך כלל מתעניין ורוצה לדעת כמה שווה המצאתו או הפטנט הרשום שלו. מחירו של הפטנט עלול להיות מושפע מגורמים שונים. עלות המצאה וייצור משוערת של פטנט עשויה להגיע בארצות הברית ל 34,000 דולר עד 40,000 דולר. כדי לדעת את שווי הקניין הרוחני אשר הוגשה עליו בקשת פטנט יש צורך לחשב גם את הרווחים הצפויים ממימושו וממכירתו. אלמנטים אלו תלויים בהערכת גודל השוק, רווחים צפויים ובעריכת תוכנית עסקית. הערכת העלויות כוללת עלות כלים וציוד ובחינת שווקים בינלאומיים. יש צורך לדון בכל פטנט ולנתח את האפשרויות לקידומו. יש ממציאים שמחליטים לממן את הוצאות ההגנה על הפטנט שלהם רק בשלביו הראשוניים ומעדיפים שבהמשך הדרך חברה או רוכש פוטנציאלי ימשיכו לממן את הוצאות הכרוכות בהגנה על הפטנט. (אב טיפוס)

פטנטים ומסחר

אחד הדברים החשובים בתהליך העיסוק בפטנטים ושיווק ההמצאה הוא מסחור הפטנט. קיימים משתנים רבים בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למכירת פטנטים וזכויות יוצרים. כדי לממש את הפוטנציאל המסחרי הגלום בפטנט ובזכויות היוצרים יש צורך בידע ובניסיון קודם ורצוי ללמוד את הנושא מגופים בעלי ידע, קשרים וניסיון מעשי בתחום הפטנטים. חשוב לברר את הביקוש לפטנט לפני שמתחילים בשיווקו, לכן מומלץ לפנות למשקיעים פרטיים ופוטנציאליים שיעריכו את הפוטנציאל השיווקי של ההמצאה ואת האפשריות הגלומות ברעיון. על פי החוק הישראלי פרק הזמן שפטנט יכול להיות בתוקף הוא 20 שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט. החל מרגע קבלת הפטנט לבעל הפטנט יש את הזכות הבלעדית לעשות שימוש בהמצאתו, למכרה, להציעה למכירה ולייצאה. ( אב טיפוס)

כדי שפטנט יהיה אפקטיבי עליו להיות מספיק רחב על מנת לכסות מקרים שהממציא אפילו לא חשב עליהם. ( אדיסון עורכי פטנטים בע"מ) עליו להיות מכוון אל השחקנים בשוק בו הממציא פועל על מנת שיעניק לך יתרון על פניהם. חשוב לתכנן את לוחות הזמנים כך שהמשא ומתן למכירת הזכויות בקניין הרוחני של בקשת הפטנט יהיה במסגרת זמן אשר לא תחרוג מ-12 חודשים (רצוי פחות) מיום בקשת פטנט ברמה הלאומית או 30 חודש (רצוי פחות) ברמה הבין לאומית על ידי בקשת PCT. (אב טיפוס)

ניתן למכור זכויות בפטנט ולקבל תשלום חד פעמי, אך רצוי לשלב קבלת תשלום חד פעמי ותשלום של תמלוגים מהמחיר הסיטונאי של המוצר אשר עליו הוגשה בקשת הפטנט. בדרך כלל נהוג לקבל אחוז מסוים מתוך המחיר הסיטונאי של המוצר. חשוב שבהסכם המכירה של זכויות הקניין שבפטנט יהיו קבועים תאריכים וזמנים של דיווח ותשלום על מכירות שבוצעו בקשר לפטנט.

כאשר פונים לגוף פיננסי יש צורך בדרך כלל לספק לו תוכנית עסקית הכוללת בתוכה את היתרונות של הפטנט והשוואתו למצב הידוע ולפטנטים קיימים. כאשר פונים לגורם אסטרטגי בעל קו מוצרים בתחום הפטנט יש צורך להסביר במיוחד את היתרונות של הפטנט על המצאות ופטנטים המצויים בתחום. ניתן למכור את הזכויות לשימוש בפטנט לגוף אחד בודד או למכור זכויות בפטנט ליותר מגוף אחד וכמובן שחשוב לידע את הקונים ולקבל על כך את הסכמתם. (אב טיפוס)

היבטים כלכליים-משפטיים

הבעיות המשפטיות אשר עשויות לצוץ סביב עניין הפטנט הם זכויות קניין רוחני וזכיות יוצרים וכמו כן גניבה של רעיונות. ישנם מקרים בהם היזם העסקי עלול לאבד את המצאתו, למשל אם כבר פרסם היזם את המצאתו והיא מצויה בנחלת הכלל, או כאשר אנשים רבים מעורבים בהליך היזמות העסקית ומאמצי גיוס המשאבים והמידע אודות ההמצאה דולף במתכוון או שלא במתכוון לאנשים רבים נוספים. אפשרות נוספת היא כאשר היזם העסקי עצמו מציג את ההמצאה לאותם מממנים או שותפים עסקיים פוטנציאליים ללא חתימה על הסכם סודיות. (אב טיפוס)

תפקיד התביעה הוא להגדיר את תחום הזכות המבוקשת לגבי ההמצאה על ידי הגדרת תכונותיה הטכניות. בתביעה הראשונה צריך להגדיר את החלקים (אם מדובר בהתקן), או את שלבי השיטה (אם מדובר בשיטה) החיוניים והחדשים של ההמצאה.(משרד המשפטים – רשות הפטנטים)

משך זמן ההנפקה של פטנט

הדבר תלוי בסוג הפטנט ובבירוקרטיה המשרדית של כל מדינה ומדינה . מדינת ישראל היא אומנם מדינה קטנה אך רישום פטנטים בישראל ביחס למדינות אחרות ובאופן יחסי לאוכלוסייה הוא בין המהירים בעולם. רישום הפטנטים בישראל נעשה גם על ידי אזרחים ישראליים וגם על ידי אזרחים זרים וחברות מכל רחבי העולם. (אב טיפוס) משרד המשפטים הישראלי איננו יכולים להתחייב מתי תיבחן כל בקשה ובקשה אך מאידך משרד המשפטים מפרסם כל שישה חודשים דו"ח מצב בחינות שבאמצעותו ניתן יהיה לשער את טווח הזמן בו תיבחן הבקשה. (משרד המשפטים- רשות הפטנטים)

תחומי הנפקת פטנטים

על פי משרד המשפטים הישראלי נרשמו בשנת 2010 בכימיה ופרמה 2277 פטנטים, שהם 31% מכלל הפטנטים הרשומים. בחומי האופטיקה, הביטחון, הרפואה, החקלאות, הטכנולוגיה, הכלכלה והביו-טכנולוגיה נרשמו 1232 שהם 17% מכלל הפטנטים. במכניקה, מחשבים ותקשורת נרשמו בשנת 2010 כ-3740 פטנטים שמהווים כ-52% מכלל הפטנטים. (משרד המשפטים - רשות הפטנטים)

פטנטים בישראל

פטנטים שהומצאו או הונפקו בישראל

ישראל מפורסמת בנושאים רבים בעולם ובין השאר בנושא הפטנטים שהם אחד הענפים המעניינים והמצליחים בארץ בקנה מידה בינלאומי. ישראל היא אחת המדינות בעלות מספר הפטנטים הגבוה ביותר בעולם לנפש. הפטנטים בישראל הפכו לשם דבר בתעשייה העולמית.

חברות ענק מתייחסות לישראל כמעצמת פטנטים ורושמות בישראל את הפטנטים שלהן באופן רציף. בקרוב יוכלו ממציאים ישראליים להגיש לרשות הפטנטים בישראל, בקשות בין לאומיות במסגרת אמנת P.C.T. בישראל ניתן לקדם המצאות פטנטים בדרכים רבות ומגוונות למשל על יד פניה לחממות טכנולוגיות לקרנות הון סיכון לחברות העוסקות בתחום ההמצאה בארץ ובעולם.

בישראל ניתן להגיש בקשות פטנטים הכתובות בשפה העברית או באנגלית, אך רוב הממציאים מגישים את הפטנטים שלהם דווקא בשפה האנגלית, זאת כדי לאפשר להם להשתמש בפירוט של בקשת הפטנט הישראלית במדינות אחרות בעולם. ( אב טיפוס)

דוגמאות לפטנטים ישראלים

בתחום הטכנולוגיה: דיסק און קי - הומצא באחת מחברותיו של היזם דב מורן, ככל שעברו פרקי זמן מסוימים גדל בהתמדה הנפח האחסון של המכשיר וכיום נפחו הגדול יחסית מאפשר לאחסן מידע רב מאוד.

ICQ: תוכנה לעברת מסרים שהומצאה בסוף שנות 90. בשלם מסוים התוכנה נקנתה על ידי חברת ענק אמריקאית.

מערכות אבטחה: מערכות אבטחה מקיפות ופתרונות כוללים למניעה, זיהוי, התרעה ותגובה המשלבים מגוון של חיישנים, לייזרים, פלטפורמות מעקב ופרויקטים בתחום טכנולוגיית המידע. (אתר חברת "אלביט")

בחום הביטחון: כיפת ברזל – פותחה ויוצרה החל משנת 2005 על ידי רפאל הוכנסה לשימוש ב2011 ואף הוכיחה את יכולתה ביירוט רקטות קאסם באזור הדרום. ( ויקיפדיה, ערך "כיפת ברזל", 2012)

המל"ט – מטוס זעיר ללא טייס, הומצא לראשונה במאה העשרים. כלי זה מסוגל לבצעה משימות מודיעין תוך צילום מטרות אויב. מערכות המל"טים נמצאות בשימוש מבצעי אצל לקוחות בכל העולם, הנהנים מהניסיון המבצעי שנאסף במפעל במשך יותר מ- 37 שנה וביותר מ-1,000,000 שעות טיסה. (אתר התעשייה האווירית)

בתחום התחבורה: מכונית הסוסיתא, שהדגם הראשון שלה יוצר ב1958. המכונית הייתה עשויה מחומרים זולים במיוחד. החברה שייצרה אותה אוטוקרט פשטה את הרגל וחברת "רום כרמל" המשיכה לייצר אותה עד לשנת 1978. (ויקיפדיה ,ערך "סוסיתא") היה זה ניסיון יחידני מסוגו לייצר מכונית כחול לבן בארץ. בשלב ראשון היא יוצרה עם מסגרת עץ שלדה פלדה וגוף פיברגלס אלא שמבנה זה התברר כבעייתי וכעבור שנתיים הוצגה מכונית העשויה כולה פיברגלס שזכתה לכינוי "סוסיתא קוביה". (ynet, חדשות רכב, 2006)

בתחום החקלאות פותחו עד היום בישראל זנים רבים בעיקר הודות למנהל המחקר החקלאי שהוא המוסד הגדול ביותר בישראל העוסק במחקר חקלאי. המנהל נמנה עם הידועים מסוגו בעולם ועוסק בתכנון ובצוע מחקר ופיתוח בנושאים חדשים ואסטרטגיים בחקלאות ובמדעי המזון.

הנהנים הישירים מהישגי מנהל המחקר החקלאי הם החקלאים, התעשיות החקלאיות, ומעל לכול - ציבור הצרכנים בישראל הזוכים למגוון של תוצרת חקלאית באיכות טובה מאוד. חוקרי מנהל המחקר החקלאי מלמדים במוסדות להשכלה גבוהה ובקורסים מתקדמים לחקלאות. בכלל הפטנטים חקלאיים יש להכניס גם את פיתוחם של מכשירים חקלאיים המסייעים לחקלאות.

מוצרים חקלאיים שפותחו בישראל לדוגמא הם עגבניות שרי, ירקות אורגניים שונים וטפטפות. (אתר הפקולטה לחקלאות המזון והסביבה, 2012)

נתונים סטטיסטיים

בכל שנה מוגשות כ-7,000 בקשות פטנטים. בשנת 2010 הוגשו 7,268 בקשות, כאשר 10-15% מהמגישים הם ישראלים. בשנת 2010 הוגשו כ-1,200 בקשות רק בתחום הפרמקולוגיה. בשנת 2010 התקבלו 2,293 בקשות פטנט שהוגשו גם בשנים קודמות. (אתר רשות הפטנטים, משרד המשפטים)

ביביליוגרפיה


מילות מפתח

רישום-פטנטים | חוק-ישראלי | הנפקה | משרד-המשפטים | אדיסון | זכויות-יוצרים | טרנזיסטור | מכון-ויצמן | מחשבים | טאבלט | מוצר-חקלאי

הערות שוליים

    הוספת תגובה
     

     

    * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של "אנשים ישראל" לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.