גלגל השנה חגים ואירועים בלוח היהודי

יואל רפל

גלגל השנה חגים ואירועים בלוח היהודי

יואל רפל

צילום עטיפת הספר - גלגל השנה
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

הד"ר יואל רפל מעיין, מבאר ומבהיר את מקורותיהם ותוכנם של חגי ישראל, ההלכות הנקשרות בקיומם והמנהגים שהתפתחו בקרב עדות ישראל בארצות השונות.

בפרקי הספר הושם דגש על שילובן של מסורות חדשות ועל הצורך להעניק משמעויות נוספות, חדשות, על פי הזמן המתחדש. כמו כן מודגש הצורך לגיבוש תכנים שיתאימו למציאות של חיים יהודיים מלאים ועצמאיים תחת ריבונות יהודית במדינת ישראל.

 

> צילום עטיפה

באדיבות רשות העתיקות