להוציא את הסבתא מהבוידעם איך לשמור מזכרות כדי לשמר זיכרונות

נעמי האיתן

להוציא את הסבתא מהבוידעם איך לשמור מזכרות כדי לשמר זיכרונות

נעמי האיתן
צילום עטיפת הספר - להוציא את הסבתא מהבוידעם
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן