מגמות בקרב עולי ברית המועצות לשעבר

עוז אלמוג

מגמות בקרב עולי ברית המועצות לשעבר

עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - מגמות בקרב עולי ברית המועצות לשעבר
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן