דפוסי לבוש והופעה חיצונית בחברה הישראלית

עורך: עוז אלמוג

דפוסי לבוש והופעה חיצונית בחברה הישראלית

עורך: עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - דפוסי לבוש והופעה חיצונית בחברה הישראלית
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

> צילום העטיפה

מולה עשת, שנות ה-60