תרבות הצריכה והקניות בישראל ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג