הטיול לחו"ל בתרבות הישראלית ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג

הטיול לחו"ל בתרבות הישראלית ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - הטיול לחו"ל בתרבות הישראלית
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן