תרבות הלבוש בישראל ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג

תרבות הלבוש בישראל ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - תרבות הלבוש בישראל
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן