תרבות הרכב בישראל ציוני דרך סוציו-היסטוריים

עוז אלמוג