דורות וסגנונות חיים במגזר החילוני הוותיק

עוז אלמוג