צבר הולך ונעלם

עוז אלמוג

צבר הולך ונעלם

עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - צבר הולך ונעלם
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן