מהצבר לחנון

עוז אלמוג

מהצבר לחנון

עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - מהצבר לחנון
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

הספר סוקר את ההתפתחות הסוציו-היסטורית של שלושה טיפוסים/ מודלים חברתיים, ששינו את החברה המערבית במהלך מאה השנים האחרונות: הפטריוט, המשועבד למולדתו; היאפי, המשועבד למקום עבודתו והחנון, המשועבד לטכנולוגיה הדיגיטלית ולעצמו.

בתוך כך מנותחת מערכת הערכים החדשה, שמשנה את העולם ואת ישראל כחלק ממנו.

תאריך ההוצאה לאור: 2008

> הערת תוכן

סקירת התפתחות התרבות היאפית היא גרסה מורחבת ומעודכנת של המאמר: עוז אלמוג, דותן בלייס. הפטריוט מת, יחי היאפי! מהפכת התרבות בעולם המערבי, כיוונים חדשים, יולי 2008, 66-129.

> צילום עטיפה

עוז אלמוג