בגדי אתא סיפורו של מפעל ישראלי מיתולוגי

דליה בר אור

בגדי אתא סיפורו של מפעל ישראלי מיתולוגי

דליה בר אור

צילום עטיפת הספר - בגדי אתא
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

ספר זה דן בתפקיד שמפעל הטקסטיל אתא מילא בגיבוש הלאומיות של החברה הישראלית החדשה בארץ ישראל מאמצע שנות השלושים. אתא נוסד על ידי בני משפחת מולר, משפחת תעשייני טקסטיל ממרכז אירופה מהמאה התשע-עשרה, ללא הישענות על הממסד הציוני וארגוניו. חזון המשפחה שילב מומחיות בתחום הטקסטיל, ביטוי ערכים ציוניים שאפיינו את התקופה שבין שתי מלחמות העולם, ורעיון מהפכני של ייצור מהסיב ועד למוצר המוגמר. תוצרי התשלובת היו מזוהים עם היהודי החדש: הפועל, היצרן, המומחה בתחומו.

להלן עיקר ההיבטים שנחקרו בעבודה: אתא ומרכזיותו בתעשיית הטקסטיל; אתא כתשלובת מהפכנית המייצרת תהליך שלם; קשרי הגומלין המיוחדים בין אתא, כמשפחת הון, להסתדרות ולמועצת הפועלים בחיפה; אתא כמכונן מודל עירוני-תרבותי חדש בארץ ישראל; אתא כ"מלביש הלאומי" בשלושת העשורים הראשונים לקיומו; שקיעת אתא בשני העשורים האחרונים לקיומו עד לסגירתו, והסיבות הכלכליות, הניהוליות והארגוניות שהובילו לכך; היעדר המנהיגות העיצובית באתא

הספר מתחקה אחר תרבות הלבוש כמחוללת תמורות בחברה היישובית והישראלית, מאשררת אותן, ומסבה מודעות לקיומן. כמו כן, הספר מנתח את המשמעויות הסמליות של מרכיבי הלבוש מתוצרת אתא כמשקפות תמורות אלו. ייחודו של המחקר ביכולתו לעמוד על צפני התמורות בתפישת הזהות הקולקטיבית בחברה הישראלית דרך הלבוש שלה, במעקב אחר התפתחות אתא ושקיעתו.

אופנה מכילה בתוכה את רוח הזמן של הדור הנתון, ולכן אפשר להשתמש בהבנת השינוי בה כאינדיקטור לשינוי חברתי. חמישים שנות חייו של אתא הם מראה סוציו-היסטורית לחברה הישראלית במעבר מקיבוץ גלויות לכינון מדינה שהשפיעה על המרחב המקומי והבין-לאומי.

על רקע מחסור במחקרים בעברית בתחום הלבוש והאופנה, ספר זה פותח נתיב להתבוננות בשדה הלבוש, שבו מתנהלת פעילות אנושית מובחנת בעלת מערכות סמלים, דרכי הגשמה ומימוש. בנתיב זה אני ממליצה להמשיך ולהעמיק כדי להגיע לתובנות נוספות הנוגעות למאפייני החברה הישראלית.

 

> צילום עטיפה

שער חוברת היובל "אני אתה ואתא" 1985 © ארכיון בית פישר, המוזיאון העירוני לתולדות קרית אתא, צולם ב-2006.