שמות פרטיים בישראל

עריכה: עוז אלמוג

שמות פרטיים בישראל

עריכה: עוז אלמוג

צילום עטיפת הספר - שמות פרטיים בישראל
אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית מוסד שמואל נאמן

רוב המאמרים נכתבו במסגרת סמינר מחקר "שמות פרטיים - היבטים לשוניים וחברתיים" של פרופ' מיכל אפרת ופרופ' עוז אלמוג באוניברסיטת חיפה (2008).

> כותבי המאמרים

זאב ברקן, אביבה שיפמן, טל איגרא, יהודית סיני, סמדר בלנדר, עפרה זורע, אפיק חנה, מייזל לאה, לנדסמן ירוחם

> צילום עטיפה

משפחת חתוקאי