תחרות קטיף כותנה © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1961

תחרות קטיף כותנה - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא