חריש בשדות של מקוה ישראל © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1960

חריש בשדות של מקוה ישראל - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא