עבודה חקלאית של תלמידים במקוה-ישראל © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1960

עבודה חקלאית של תלמידים במקוה-ישראל - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא