סניף ארעי של בנק לאומי בגדה הטובה © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1977

סניף ארעי של בנק לאומי בגדה הטובה - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא