ביתן המים בתערוכת הקיבוץ © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1973

ביתן המים בתערוכת הקיבוץ - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא