בדרך לשוק הפישפשים ביפו © כל הזכויות שמורות למולה עשת, 1964

בדרך לשוק הפישפשים ביפו - כל הזכויות שמורות למולה עשת

הקודם | הבא