מ. צור - שגריר ישראל בצרפת על סיפון האוניה © באדיבות ארכיון צים, 1959

מ. צור - שגריר ישראל בצרפת על סיפון האוניה - באדיבות ארכיון צים

הקודם | הבא